Propisi i akti

1.2.1.-Zakon-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-osnovnom-odgoju-i-obrazovanju-33_17

1.2.2.-Zakon-o-izmjeni-zakona-o-osnovnom-odgoju-i-obrazovanju-30_19

1.2.3.-Zakon-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-osnovnom-odgoju-i-obrazovanju-34_20

1.2.-Zakon-o-osnovnom-odgoju-i-obrazovanju-23_17

IZMJENE-I-DOPUNE-PRAVILNIKA-O-PLACAMA-AVGUST-2021

Izmjene-i-dopune-Pravilnika-o-plaćama-januar-2020-JU-Peta-osnovna-škola-PDF

IZMJENE-I-DOPUNE-PRAVILNIKA-O-SISTEMATIZACIJI-RADNIH_-MJESTA-AVGUST-2021-benasa

Izmjene-i-dopune-Pravilnika-o-plaćama-januar-2020-JU-Peta-osnovna-škola-PDF

IZMJENE-I-DOPUNE-PRAVILNIKA-O-SISTEMATIZACIJI-RADNIH_-MJESTA-AVGUST-2021-benasa

Izmjene-Pravilnika-o-unutrasnjoj-organizaciji-i-sistematizaciji-radnih-mjesta-februar-2021-1

Kolektivni-ugovor-10.09.2020

Krizni-plan-COVID

OS47_-METODOLOGIJA_OS-1-1