Volontiranje je cool, #EUzaBiH

Volontiranje je cool, #EUzaBiH
📍EU dodijelila IT opremu za četiri škole/zavod Općina Ilidža i Hadžići
📍Nagrađeni učenici za vrijeme provedeno u volonterskim aktivnostima
📍"U osnovnim školama učesnicama projekta i Zavodu iz sarajevskih Općina Ilidža i Hadžići, organizovana je dodjela multifunkcionalne IT opreme i volonterskih potvrda za učenike četiri škole/zavod navedenih općina koje su učestvovale u projektu “Volontiranje je cool!” u 2023. godini, koji provodi Centar za razvoj omladinskog aktivizma (CROA), a čiji je glavni donator i partner Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
📍Učenici i učenice su posvetili 100.000 volonterskih sati svojim lokalnim zajednicama jačajući pritom socijalne vještine koje se u savremenom svijetu često zaboravljaju, kao što su solidarnost, tolerancija, empatija i osjećaj pripadnosti zajednici. 
📍Uključivanje učenika osnovnih škola u volonterske aktivnosti primjerenih njihovoj dobi izvrstan je način da djeca budu aktivni učesnici pozitivnih promjena u svojim zajednicama. Učenici su se iskazali na poljima ekologije, humanitarnog rada, organizacije bazara, volontiranja u svojim školama i drugim udruženjima i ustanovama, pružanja pomoći školskim drugarima, te održavanja predavanja o značaju volonterizma. Vrijednom multifunkcionalnom tehničkom opremom nagrađeno je 50 škola koje su tokom cijele godine učestvovale u volonterskim aktivnostima.  Podrška je omogućena u okviru projekta „EU za lokalne zajednice“ koji finansira Evropska unija, a implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u saradnji sa partnerskom organizacijom HELP.
📍Prijatelji projekta u 2023. godini bili su i Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Federalni zavod za zapošljavnje, Fondacija za izdavaštvo Sarajevo, Fondacija za bibliotečku djelatnost Sarajevo i Služba za zapošljavanje BPK Goražde, a veliku podršku pružila su i resorna ministarstva obrazovanja iz pet bh. kantona u kojima se realizuje projekat, a koji su svojim saglasnostima dali priliku da se ove aktivnosti implementiraju."
#EUzaLokalneZajednice #CPCDba #HELPinBiH #CROA