Tehničko osoblje

Tehničko osoblje

Alija Fočo, ložač

Ernad Latić, domar

Ismet Kučević, dnevni čuvar

Nermin Vreto, dnevni čuvar

Jasmina Fočo, radnica na održavanju čistoće

Kaduna Hošić, radnica na održavanju čistoće

Sadiha Glibo, radnica na održavanju čistoće

Sabina Borčak, radnica na održavanju čistoće

Muška Milišić, radnica na održavanju čistoće

Indira Čolpa, radnica na održavanju čistoće

Almira Memić, radnica na održavanju čistoće

Ibrahimović Emina, radnica u đačkoj kuhinji