Kontakt

J.U. “Peta osnovna škola” Ilidža

Adresa: Umihane Čuvidine br. 58
Sokolovići – Ilidža – Sarajevo

Direktorica škole: Elvira Hrustanović, prof.

Tel: 033 515 177

Telefon škole: 033 515 177

Fax: 033 515 571

Dežurni telefon škole : 033 586 686

E-mail: petaosnovnaskola@yahoo.com