Školski odbor

Školski odbor

Nihada Muratović, predsjednica Školskog odbora

Haris Hadžić, zamjenik predsjednice Školskog odbora

Enver Hošić, član

Azra Fejzić, član