Senada Mahmutović, član Školskog odbora

Senada Mahmutović, član Školskog odbora
Senada Mahmutović, predstavnika radnika JU “Pete osnovne škole”