Asmir Prašević, član Školskog odbora

Asmir Prašević, član Školskog odbora
Asmir Prašević, predstavnik Vijeća roditelja