Vijeće roditelja

Spisak Vijeća roditelja za školsku 2018/2019.godinu

Red. Br. Razred – Odjeljenje Ime i prezime
1 I-1 Nermina Torlak
2 I-2 Mufid Kosovac  
3 I-3 Amela Botulja
4 II-1 Arabela Drkić
5 II-2 Nervija Kahriman
Zineta Drkić
6 II-3 Tarik Ramić
7 III-1 Senad Krupalija
8 III-2 Enisa Užičanin
Mediha Kuč
9 III-3 Emir Isović
Šejla Hafizović
10 IV-1 Alma Feriz
11 IV-2 Dženo Hadžović
Adnan Biber
12 IV-3 Haris Hadžić
13 V-1 Bahireta Horozović-Fazlić
14 V-2 Senada Kalić
Samir Muslić
15 V-3 Samir Kahriman
16 VI-1 Asmir Prašević
17 VI-2 Mediha Sulić
18 VI-3 Adisa Ćurović
Sabaheta Kurtagić
19 VII-1 Manela Sinanović
20 VII-2 Senada Vatrić
21 VII-3 Elvira Mujagić
Ifeta Rastoder Babačić
22 VII-4 Jasmir Kereš
Samir Gurbeta
23 VIII-1 Suvad Bajramović
24 VIII-2 Sabahudin Čuturić
25 VIII-3 Aldijana Biberović
26 IX-1 Azerina Muminović
Vahida Selimić
27 IX-2 Alisa Baručija
28 IX-3 Edin Bajraktarević