Vijeće roditelja

Vijeće roditelja

1. Bučan Aida
2. Biber Azrirnesa
3. Bajramović Sulejman
4. Horozović- Fazlić Behireta
6. Kalić Senada
7. Drpljanin Elma
8. Prašević Asmir
9. Hafizović Šejla
10. Rustempašić Amelin
11. Mašić Samira
12. Humić Azemina
13. Babačić Ifeta
14. Kereš Jasmin
15. Bajramović Suvad
16. Mušanović Lejla
17. Ćemo Amila
18. Muminović Azerina
19. Klino Sead
20. Hadrović Faik
23. Aljović Džemal
24. Kereš Hazim
25. Pašić Muamera
26. Drkić Emina
27. Ramededović Isad
28. Rastoder Džejna
29. Kambur Avdo
30. Pramenković Sanela
31. Fatić Duran