Vijeće roditelja

Spisak Vijeća roditelja za školsku 2021/2022.godinu

RAZRED I ODJELJENJEIME I PREZIME RODITELJA
I-1LEJLA JELIĆ
I-2ADI ŽILIĆ 
I-3TARIK RAMIĆ
II-1 AĐULOVIĆ JERMINA
II-2ZUKO ADISA
II-3NEDŽAD TUTUNDŽIĆ  
III-1SAMIRA AVDIĆ
III-2HARIS KAHRIMAN
III-3LEJLA KAFEDŽIĆ
IV-1PERJAN AMINA
IV-2KERIM HURLA
IV-3ZULFA GAGIĆ
V-1ELVEDIN OMERBEGOVIĆ
V-2 NERVIJA KAHRIMAN  
V-3 SAMIRA MAŠIĆ
VI-1AMILA KRUPALIJA
VI-2MEDIHA KUČ
VI-3ELVIS KADIĆ
VII-1HADŽOVIĆ DŽENO
VII-2JASMINA VRANJAČA
VII-3AMELA BUBLIN
VII-4AZRA TREŠNJO
VIII-1BEHIRETA FAZLIĆ-HOROZOVIĆ
VIII-2EMIN TANKOVIĆ
VIII-3ELMA DRPLJANIN
IX-1ASMIR PRAŠOVIĆ
IX-2DRKIĆ ZINETA
IX-3 ADISA ĆUROVIĆ