Uprava škole i stručni saradnici

Uprava škole i stručni saradnici

Elvira Hrustanović, direktorica škole

Almira Muratspahić, stručni saradnik/pedagog

Alisa Mehmedspahić, stručni saradnik/psiholog

Ejub Fočo, referent za plan i analizu

Sulejman Hasić, stručni sardanik/bibliotekar

Mobilni tim:

  • Birsena Ćurevac, logoped
  • Anida Drkić, asistent u nastavi
  • Alma Muratović, asistent u nastavi
  • Hafizović Šejla, asistent u nastavi