Uprava škole i stručni saradnici

Uprava škole i stručni saradnici

Elvira Hrustanović, direktorica škole

Almira Muratspahić, pomoćnica direktorice škole

Benasa Hodžić, sekretar

Sevda Ibričić, pedagog

Alisa Mehmedspahić, psiholog

Ejub Fočo, referent za plan i analizu

Sulejman Hasić, bibliotekar

Mobilni tim:

  • Birsena Ćurevac, logoped
  • Semra Ajdinović, psiholog
  • Anida Drkić, asistent u nastavi
  • Alma Muratović, asistent u nastavi