Sekcije

r.brojNAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTI (sekcije)Broj grupaBroj učenikaSedmični fond satiGodišnji fond satiIme i prezime nositelja aktivnosti
I-IVV-VIII
AKULTURNO-UMJETNIČKE
1.Likovna sekcijaI-IV 15-25134Mediha Vatrenjak
2.Mali horI-IV       15-25134Aida Rahić Ermina Bujak
3.Literarna sekcijaI-IV       15-25134Alija Kučević Senada Hamidović
4.Ritmička sekcijaI-IV       15-25134Alma Tantula
5.Dramsko-recitatorskaI-IV 15-25134Avdo Kožar
6.Dramsko-recitatorska V-IX15-25134Igbala Mehanić Selma Kapić
7.Novinarsko-literarna V-IX15-25134Zorica Đurasović
8.Likovna sekcija V-IX15-25134Alma Žiga
9.Spretne rukeI-IV 15-25134Senada Šabaredžović Alma Memović
10.Hor V – IX15-25134Alma Softić-Begić
11.Orkestar V – IX15-25134Alma Softić-Begić
12.Historijska sekcija VI-IX15-25134Amra Holjan
13.Mladi hemičari VIII-IX15-25134Seida Dugalić
BTEHNIČKE I NASTAVNE
1.Opasnost od NUSA V – IX15-25134Dugonjić Fuad
2.Mali informatičari IV15134Dugonjić Fuad
3.Sekcija tehničke kulture V – IX15-25134Elida Muratović
4.Školska saobraćajna patrola V – IX15-25134Elida Muratović
5.Ekološka sekcija V – IX15-25134Rasema Šehović-Jonuz
6.Mali ekoloziI-IV 15-25134Sanela Mujezinović Mirsada Šabotić
7.Prva pomoć VII-IX15-25134Arnisa Dedović
CSPORTSKE
1.Odbojka V – IX15-25134Sehad Adilović
2.Atletika V – IX15-25134Sehad Adilović
3.ŠahII-IVV – IX15-25134Sulejman Hasić
…        
DOSTALE
1.Matematika VII15-25134Safet Ljajić
2.Matematika IX15-25134Rukija Dedeić
3.Matematika VIII15-25134Sabina Adilović
4.Fizika VIII-IX15-25134Armin Keško
5.Informatika IX15-25134Amela Devedžija
6.Informatika VIII15-25134Mirela Bilić
7.Engleski jezik IX15-25134Senada Mahmutović
8.Engleski jezik VIII15-25134Azra Fejzić
9.Njemački jezik IX15-25134Senad Karabegović
10.Geografija VI-IX15-25134Hasan Durgut
11.Vjeronauka VIII-IX15-25134Sabiha Delić-Ait Idir
12.Projekt građanin VII15-25134Aida Muratović
13.Bosanski jezik VIII15-25134Vasvija Lisica
14.Bosanski jezik IX15-25134Igbala Mehanić