Raspored odjeljenskih starješina

Odjeljenske starješine

I-1 Alma Memović

I-2 Senada Šabaredžović

I-3 Sanela Lagumdžija Gondžo

II-1 Mediha Vatrenjak

II-2 Ermina Bujak

II-3 Alma Tantula

III-1 Alija Kučević

III-2 Aida Rahić

III-3 Senada Hamidović

IV-1 Mirsada Šabotić

IV-2 Sanela Mujezinović

IV-3 Avdo Kožar

V-1 Sehad Adilović

V-2 Fuad Dugonjić

V-3 Amela Hasanović

VI-1 Sabina Adilović

VI-2  Selma Kapić

VI-3 Arnisa Dedović

VI-4 Amela Devedžija

VII-1 Azra Fejzić

VII-2 Zorica Đurasović

VII-3 Alma Softić Begić

VIII-1 Sabiha Delić Ait Idir

VIII-2 Armin Keško

VIII-3 RasemaŠehović Jonuz

IX-1 Seida Dugalić

IX-2 Igbala Mehanić

IX-3 Senada Mahmutović

IX-4 Amra Holjan