Raspored odjeljenskih starješina

Odjeljenske starješine

I-1 Sanela Rizvo

I-2 Sanela Mujezinović

I-3 Avdo Kožar

II-1 Alma Memović

II-2 Senada Šabaredžović

II-3 Sanela Lagumdžija Gondžo

III-1 Mediha Vatrenjak

III-2 Ermina Bujak

III-3 Alma Tantula

IV-1 Meliha Čančar

IV-2 Aida Rahić

IV-3 Senada Hamidović

V-1 Seida Dugalić

V-2 Elida Muratović

V-3 Amela Hasanović

VI-1 Sehad Adilović

VI-2 Fuad Dugonjić

VI-3 Senada Mahmutović

VII-1 Sabina Adilović

VII-2  Selma Muzaferija

VII-3 Arnisa Dedović

VII-4 Amela Devedžija

VIII-1 Azra Fejzić

VIII-2 Zorica Đurasović

VIII-3 Alma Softić Begić

IX-1 Sabiha Delić Ait Idir

IX-2 Armin Keško

IX-3 RasemaŠehović Jonuz