Projekat “Zelena revolucija”

🌿NAŠA ŠKOLA UČESNICA JE PROJEKTA “Zelena revolucija”🌿
Projekat se provodi na nivou osnovnih škola u FBiH, u periodu od 1.2.2022. godine do 31.5.2022.godine.
🌳Cilj projekta je izgraditi zdrave navike odlaganja e-otpada kod školske populacije kroz edukaciju i praktične primjere odlaganja e-otpada u školama od strane učenika, roditelja i nastavnog osoblja.
Aktivnosti projekta:
– upoznati stanovništvo sa e-otpadom, kao kategorijom otpada- uključiti lokalnu zajednicu, djecu i roditelje u proces zaštite životne sredine- spriječiti zagađenje kroz sakupljenu količinu od 200.000 kg e-otpada- uspostaviti praksu odlaganja, edukacije i predaje e-otpada kroz besplatnu ZEOS-ovu uslugu u školama- koordinatori projekta kroz eko-sekcije informisat će učenike škole kroz redovne i vannastavne aktivnosti o značaju e-otpada i načinu odlaganja istog (prezentacije, radionice)
Škole će dobiti besplatan edukativni materijal i posebne kante u koje će se e-otpad odlagati, a koje ostaju školama na korištenje i nakon projekta.
Za tri najbolje rangirane škole u sakupljenoj količini e-otpada, bit će osigurane vrijedne nagrade.Pored glavnih nagrada, svim školama će biti donirane potrebne sadnice za uređenje školskog dvorišta.
Na ovaj način će se osigurati kontinuiran doprinos zaštiti životne sredine od e-otpada, reciklirajući ga na pravi način putem ovlaštenog operatera ZEOS eko-sistem d.o.o.
🌱Pozivamo vas da svoj e-otpad odložite u posebne kante koje se nalaze u našoj školi i time pomognete da zajedno uradimo mnogo na zaštiti naše životne sredine. 🌱🌼🌍