Istorijat

Rad škole u ratnim uslovima 1992. – 1995.

Prvo polugodište školske 1991/1992. godine je završeno 10.01.1992. godine kada je škola imala 38 odjeljenja i 1212 učenika. Drugo polugodište je počelo kada je i planirano, da bi škola normalno radila tokom februara i marta 1992. godine , a kao predznak budućih tužnih i teških događaja , u ljetopisu je zabilježeno da je 1.4.1992. olujni vjetar odnio veliki dio krova sa školskog objekta . Zbog bezbjednosti učenika, nastava je obustavljena da bi ponovo počela za 2 dana. Zadnji dan nastave bio je 4.4.1992. godine odmah na početku rata, sa Gavrića brda, Sportskog aerodroma , Vojkovića i Ilidže , osuta je paljba po školi iz svih oružja. Potpuno je uništen krov škole. Jedna granata je napravila veliki krater u kabinetu matematike, fasada škole je izrešetana, potpuno su uništena sva stakla i znatno oštećena stolarija. Vrjednija imovina škole je sklonjena na sigurno, ali je ipak, dosta pokretne imovine opljačkano.

U ljetopisu škole stoji da je građevinska grupa iz naselja uporno popravljala školu, često i pod granatiranjem. Važnu ulogu u ovom poslu je imao rukovodilac ove grupe gospodin Nedžad Šurković , kome pripadaju posebne zasluge za sprječavanje propadanja škole i njene imovine.

Većina zaposlenika je bila potpuno odvojena od škole, te nije bilo mogućnosti da dolaze na posao, a samo je bilo 10 onih koji su stanovali na području Hrasnice i Sokolovići te bili na raspolaganju.

Po podacima iz ljetopisa , većina učenika škole je napustila ovo područje, ali je bio veliki priliv djece koja su u naselje dolazila nakon što su njihove porodice pomjerene sa svojih ognjišta – izbjeglica iz Istočne Bosne. Neposredno pred rat , veliki broj učenika srpske nacionalnosti je sa roditeljima napustio naselje što je već tada bio loš predznak i nagovještaj onog što će uslijediti.

Na prijedlog Savjeta mjesne zajednice, na Sjednici predsjedništva općine Ilidža od 20.8.1992. godine, odlučeno je da se promjeni ime škole „Đuro Pucar Stari“ u ime “Mehmedalija Mak Dizdar“ . Za direktora je izabran Alija Ademović , a Upravni odbor škole su činili: Lavić Osman- predsjednik, Ramić Huso, Rastoder Hamdija, Ovčina Arif i Latić Rabip. Ovaj Upravni odbor i direktor škole su dobili zadatak da pripreme i organizuju rad škole u ratnim uslovima.

Tokom januara i februara 1993. godine izgrađen je i pripremljen odgovarajući prostor za izvođenje nastave. On je trebao zadovoljiti prvenstveno , bezbjedonosne kriterije. To su bili punktovi u naselju posebno zaštićeni i opremljeni za izvođenje nastave u ratnim uslovima. Ukupno je obezbjeđeno 7 prostorija, u neke uvedeno plinsko grijanje, a za neke punktove obezbjeđene su peći i drva za grijanje. Struje i vode nije bilo. Bilo je nešto klupa, stolica, tabli, ili improvizirane učionice. Odlukom Predsjedništva općine Ilidža nastava je počela 8.3.1993. godine. Predsjedništvo je usvojilo skraćeni Nastavni plan i program, predložen od Ministarstva obrazovanja ,njim je predviđeno školska godina traje 18 sedmica, sa radom u tri smjene i nastavnim časom koji traje 35 minuta. Od Sekretarijata za narodnu odbranu , dobijeno je rješenje za 24 radnika kojima je određena radna obaveza a to su:

Ademović Alija – Direktor škole i nastavnik geografije
Hodžić Benasa – Sekretar škole
Tarić Hajrija – Knjigovođa
Osmanović Zećir – Nastavnik matematike
Džano Ramiz – Nastavni razredne nastave
Ovčina Arif – Nastavnik fizike
Lubura Gizela Nastavnik muzičke kulture
Šabotić Ismail – Nastavnik razredne nastave
Latić Ragip – Nastavnik razredne nastave
Avdić Šaban – Nastavnik fiz. i zdravstvenog vaspitanja
Muratović Safeta – Nastavnik OTV-a
Kadić Gordana – Nastavnik razredne nastave
Kukuruzović Feriha – Nastavnik biologije
Osmanović Đulsuma – Nastavnik razredne nastave
Zimić Seida – Nastavnik hemije
Kriještorac Fatima – Nastavnik hemije
Ibričić Sevda – Nastavnik razredne nastave
Čolaković Zlata – Nastavnik razredne nastave
Murguz Mevlida – Nastavnik razredne nastave
Bošnjak Nasuf – Nastavnik OTV-a
Kulo Smaila – Nastavnik eng. jezika
Bajramović Amira – Nastavnik razredne nastave
Džano Senada – Nastavnik razredne nastave
Hodžić Mejra – Čistačica
Kuč Hana – Čistačica
Užičanin Ifeta – Čistačica

Većina ovih radnika su prije početka rata bili zaposlenici drugih škola ili su izbjeglice, samo je 6 radnika radilo u ovoj školi prije rata. Prema podacima iz školskog ljetopisa , kojeg je vodio direktor škole, Ademović Alija, u periodu formiranja ratne škole na mjesnom području Sokolovića, bilo je oko 700 školske djece . Taj broj je bio jako promjenljiv i to zbog velike pokretljivosti stanovništva , naročito izbjeglica. Prema jednoj anketi iz februara 1993. godine oko 400 učenika je izrazilo želju da pohađa nastavu dok je rat trajao. Što je vrijeme odmicalo broj polaznika se povećavao. U maju 1993. godine bilo je 17 odjeljenja i ukupno dječaka 238, a djevojčica 258 , svega učenika 496. Razredna nastava se izvodila u kombinovanim odjeljenjima , a viši razredi su podijeljeni u 8 čistih odjeljenja. Problem je bio i nedostatak prostora za izvođenje nastave. Poseban problem je bio nedostatak nastavnog kadra, naročito razredne nastave. Na punktovima se radilo u 3 smjene .Bile su to uglavnom , male podrumske prostorije, dodatno zaštićene čvrstim materijalima, bez prozora, sa uskim prolazom za vrata.Radilo se u polumraku pored zapaljenih rijetkih svijeća češće uljarica.Bilo nam je važno samo da su učenici bezbjedni dok borave u punktu.Iz bezbjednosnih razloga nastava se često prekidala.Veći prekid je bio od subote 07.07.1993.godine do 16.08.1993.godine zbog intenzivnog neprijateljskog dejstva i borbi na Igmanu. U toku ovog prekida od posljedica granatiranja (po zapisu 12 ljetopisa) stradala su tri naša učenika (imena nisu navedena).

Ratna školska 1992-1993. godina okončala se 05.10.1993. godine. Sedam dana ranije završili su osmi razredi. Ovu školsku godinu završilo je 512 učenika, a 9 je ostalo neocijenjeno zbog samovoljnog napuštanja nastave. Pored teškoća koje su pratile ovu nastavnu godinu: nedostatak prostora, nedostatak nastavnog kadra, sredstava, opreme, lošeg grijanja, nedostatak prirodnog svijetla po punktovima itd. Nastavničko vijeće je izrazilo svoje zadovoljstvo postignutim rezultatima u radu, a najviše saznanjem da su sa uspjehom „iznijeli“ jednu nastavnu godinu bez obzira na svu grozotu i surovost ratnih zbivanja. Radilo se i u jeku borbi i granatiranja, nije ni jedan naš učenik stradao u toku nastave ili dok je trajala ratna škola. Za rad Škole u ratnim uslovima od općinskih, mjesnih vlasti dobili smo niz priznanja. Prva ratna školska godina završena je sa 98,27% prolaznošću 9 učenika ili 1,73% je bilo neocjenjenih, a srednja ocjena je 3,77. Druga ratna školska godina 1993 / 1994 počela je 28.11.1993.godine.Zbog toga što šk. godina nije počela u septembru, nastava se realizirala u 24 radne sedmice. Stekli su se bezbjednosni uslovi da se nastava odvija u školskoj zgradi gdje je za tu priliku pripremljeno i opremljeno 9 kabineta,. Međutim, i dalje ostaje veliki problem-nedostatak nastavnog kadra i osnovnih sredstava za rad.

Nastavničko vijeće čine slijedeći nastavnici:

Ademović Alija – Direktor škole
Vukmirović Zorica – Nastavnica bos.jezika
Durmo Almira – Nastavnica bos.jezika
Tepavčević Brane – Nastavnik eng.jezika
Lubura Gizela – Nastavnica muz. i lik.kulture
Latić Ragip – Nastavnik fizičkog vaspitanja
Čavčić Mevlida – Nastavnica historije
Mulahasanović Ešefa – Nastavnica geografije
Torlak Munira – Nastavnica matematike
Osmanović Zećir – Nastavnik matematike
Ovčina Arif – Nastavnik fizike
Zimić Seida – Nastavnica hemije i domaćinstva
Kukuruzović Feriha – Nastavnica biologije
Muratović Safeta – Nastavnik OTV-a
Ramić Huso – Nastavnik vjeronauke
Pintol Hamid – Nastavnik vjeronauke
Dedović Vasvija – Nastavnik razredne nastave
Hromo Alma – Nastavnik razredne nastave
Krupalija Senada – Nastavnik razredne nastave
Pekić Sabina – Nastavnik razredne nastave
Čolaković Zlata – Nastavnik razredne nastave
Bajramović Amira – Nastavnik razredne nastave
Brutus Amra – Nastavnik razredne nastave
Džano Ramiz – Nastavnik razredne nastave
Hodžić Ramiza – Nastavnik razredne nastave
Džano Senada – Nastavnik razredne nastave
Osmanović Đulsuma – Nastavnik razredne nastave
Bećirević Amira – Nastavnik razredne nastave
Ibričić Sevda – Nastavnik razredne nastave
Čengić Ešefa – Nastavnik razredne nastave
Ostalo tehničko osoblje:

Hodžić Benasa – Sekretar
Tarić Hajrija – Računovođa
Feriz Mujesira – Bibliotekar
Tanjo Nedžib – Domar
Hodžić Mejra – Čistačica
Kuč Hana – Čistačica
Užičanin Ifeta – Čistačica
Isaković Jasmina – Čistačica

Od ukupnog broja zaposlenih koji su radili na mjestima nastavnika, njih 11 nema završenu odgovarajuću školu. U školskoj 1993 / 1994.godini bilo je: dječaka 472, djevojčica 427 svega 899 raspoređenih u 26 odjeljenja. Školi su nedostajala osnovna sredstva za rad: UNICEF je obezbjedio dovoljno pribora za učenike, a isti udžbenici su se koristili već treću godinu. U školi nije bilo grijanja, te su nabavljene „Furune“ peći sa dva solunara,koji su bili izbačeni kroz prozore.Na prozorima učionica su bili najloni, vode nije bilo, i postojala je velika opasnost od epidemije zaraznih bolesti.

Novi upravni odbor Škole činili su:

1. Ejub Maglajlija-predsjedni
2. Arif Ovčina-zamjenik
3. Ibričić Sevda-član
4. Latić Ragip-član
5. Ramić Huso-član

Prvo polugodište školske 1993 / 1994. godine završeno je 04.06.1994., a drugo je počelo odmah tj. 06.06.1994. godine. U toku ljeta 1994. godine u prizemlju naše škole započela je sa radom gimnazija. U ljetopisu škole, za školsku 1993 / 1994. godinu kaže se: da je školu završilo 888 učenika, da su bila 2 neocijenjena učenika, i da je srednja ocjena bila 3,83. Školska 1994 / 1995. godina, kao i dvije prethodne, počela je kao ratna. Pripreme za početak školske godine počele su u augustu, uporedo sa radovima na sanaciji školskog objekta. Veliki doprinos na sanaciji objekta dao je štab CZ Sokolovići.U školi su se uveliko izvodili radovi.Članovi štaba CZ dali su školi na raspolaganje:građevinsku, stolarsku, bravarsku grupu radnika, kao i majstore za krečenje.Kako je škola ostala bez školskog namještaja, vršila se opravka starog i polomljenog namještaja. Školska godina je počela 5.9.1994. godine, sa 922 učenika raspoređena u 27 odjeljenja. Zbog odlaska direktora škole ,Alije Ademovića u inostranstvo, Upravni odbor je imenovao zamjenika direktora Ragipa Latića do povratka Ademovića iz inostranstva.

U ovoj školskoj godini Nastavničko vijeće su činli:

Latić Ragip – Zamjenik direktora
Ibričić Sevda – Nastavnik razredne nastave
Čengić Ešefa – Nastavnik razredne nastave
Bajramović Amira – Nastavnik razredne nastave
Dedović Vasvija – Nastavnik razredne nastave
Hromo Alma – Nastavnik razredne nastave
Krupalija Senada – Nastavnik razredne nastave
Poturović Almasa – Nastavnik razredne nastave
Ferizović Amila – Nastavnik razredne nastave
Brutus Amra – Nastavnik razredne nastave
Džano Ramiz – Nastavnik razredne nastave
Hodžić Ramiza – Nastavnik razredne nastave
Durmo Almira – Nastavnik razredne nastave
Osmanović Đulsuma – Nastavnik razredne nastave
Bećirević Amira – Nastavnik razredne nastave
Vukmirović Zorica – Nastavnica bos.jezika
Đapo Aida – Nastavnica bos.jezika
Tepavčević Branislav – Nastavnik eng.jezika
Lubura Gizela – Nastavnica muz. i lik.kulture
Bojičić Elzemina – Nastavnica eng.jezika
Torlak Munira – Nastavnica matematike
Osmanović Zećir – Nastavnik matematike
Kukuruzović Feriha – Nastavnica biologije
Osmanović Ermin – Nastavnik fizičke kulture
Čavčić Mevlida – Nastavnica historije
Kadić Behija – Nastavnica geografije
Ovčina Arif – Nastavnik fizike
Zimić Seida – Nastavnca hemije i domaćinstva
Muratović Safeta – Nastavnica TO
Budnjo Esad – Nastavnik informatike
Ramić Huso – Nastavnik vjeronauke

Dakle, nastava se počela odvijati u školskom objektu od 05.09. do 16.09. 1994 god. Kada je zbog ratnih dejstava morala biti prekinuta do 10.10.1994.god. od ovog datuma do 28.04.1995. god. Radilo se u školskom objektu, da bi došlo do novog prekida nastave, iz bezbjednosnih razloga, do 12.06.1995. god., kada se 23.06.1995. završava školska godina. Školsku 1994./1995.g. završilo 886 učenika sa srednjom ocjenom 3.94. Upravni odbor škole je dao preporuku da se kao Dan škole odredi datum 8.mart, dan kada je počela ratna škola. Odlukom izvršnog odbora skupštine opštine Ilidža, za direktora imenovan je gospodin Memović Nasuf,a za pomoćnika direktora Ragip Latić. Tokom školske godine proslavljeni su sljedeći praznici: Bajrami, Dan državnosti BiH i Dan škole.

Školska 1995./1996. godina: Počela je 25.09.1995.g. umjesto 04.09.1995.g. zbog toga što su se morali stvoriti elementarni uslovi za rad škole. Dužina časa je tada bila 45 min., radila se petodnevna radna nedjelja, a propušteno vrijeme u septembru nadoknadilo se radnim subotama. Školsku zgradu smo dijelili sa srednjoškolskim centrom- gimnazijom sve do 15.03.1996.g. U ovoj školskoj godini nastavu je pohađalo ukupno: 445 dječaka i 420 djevojčica, svega 865 učenika, raspoređenih u 27 odjeljena, i to od I-IV razreda. 14 odjeljenja sa 437 učenika i od V-VIII razreda. 13 odjeljenja sa 428 učenika. I pored toga što su uslovi za rad škole bili mnogo bolji nego u prethodne 3 ratne godine, susretali smo se sa brojnim problemima. Školsku godinu započeli su isti nastavnici, koji su završili prethodnu , ali je u toku godine došlo do nekih kadrovskih promjena. Sporazumno je raskinuo radni odnos direktor škole, Nasuf Memović, a na njegovo mjesto imenovan je Ragip Latić.

Na osnovu konkursa objavljenog 25.01.1996.g., na upražnjena radna mjesta primljeni su: Kožar Avdo, Tabaković Adil, Tanković Fikret, Mucić Mile – nastavnici razredne nastave, zatim Lisica Vasvija- nastavnica bosanskoga jezika, Koštrebić Medina- za nastavnica engleskog jezika, Torlak Avdo- nastavnik matematike, Fikret Radončić- nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Iz radne obaveze u stalni radni odnos primljeni su: Đano Ramiz, Dedović Vasija, Ibričić Sevda, Kadić Behija, Osmanović Zećir, Zimić Seida, Kukurović Feriha, Vukmirović Zorica, Muratović Safeta, Torlak Munira, Hodžić Benasa, Krupalija Ajkuna.
Što se tiče samog vaspito- obrazovnog rada u Školi, možemo se pohvaliti, da je on bio na zavidnom nivou s obzirom na uslove koje smo imali. U toku školske godine, uz pomoć sponzora iz našeg mjesnog područja, izdata su 3 broja školskog lista „Mak“, koji uz asistenciju nastavnika bosanskog jezika uređuju sami učenici. Prvi dan škole obilježen je 4. marta 1996.g. brojnim aktivnostima u školi. Toga dana proglašen je i učenik generacije. To je bila Musić Lejla. Naša škola je bila domaćin takmičenja o.š. općine Ilidža iz matematike. Od 12 učenika takmičara, njih 5 se plasiralo na dalje takmičenje. Školu je posjetio, toga dana načelnik opštine gospodin Mahmutović Husein.
Školska godina biće zapamćena po vrlo bogatoj donaciji naših prijatelja iz Njemačke. Pomenutu donaciju organizovao je bivši drektor Memović Nasuf preko gospođe Durmo Jelice. Donaciju smo podijelili sa više škola. U donaciji je bilo i nešto kompjutera, te smo opremili kabinet informatike. Školska godina je trajala 36 sedmica: početak 25.09.1995.g. prvo polugodište: 18.11.1995. zimski raspust od 14.01.1996.g. do 18.02.1996.g. završetak nastave za VIII razred 31.05.1996.g., a za ostale učenike 15.06.1996.g. Ovu školsku godinu završilo je 876 učenika, prolaznost 100% sa srednjom ocjenom 3.67.

Škola u periodu 1995. – 2008. godina

Školska godina 1995/1996. započela je u normalnim uslovima rada. Nastava se izvodila u školskoj zgradi koju smo dijelili sa srednjom školom do 15.3.1996. godine. Potpisivanjem Dejtonskog sporazuma, s toliko željenim mirom na ovim napaćenim prostorima, stvorene su pretpostavke, da se nastava za učenike srednjih škola na našoj općini održava u prostorijama IV gimnazije na Ilidži. Tako smo dobili prostor da adekvatno realizujemo nastavni proces. Zahvaljujući donacijama imali smo nešto osnovnih sredstava za izvođenje nastave. Dobili smo toliko potrebni deficitarni nastavni kadar, naročito iz reda nastavnika razredne nastave. Mnogi nastavnici iz radne obaveze primljeni su u radni odnos. Stečeni su uslovi za nesmetanu realizaciju godišnjeg programa rada škole. Obilježavaju se značajni datumi, izdaju se 3 broja školskog lista „Mak“, realizuju se takmičarske aktivnosti u znanju i dječijem stvaralaštvu, obilježava se Dan škole i vrši se izbor Učenika generacije. Realizuju se vannastavne aktivnosti. Kalendar vaspitno- obrazovnog rada uklopljen je u 36 sedmica. Rad škole se polako, ali sigurno normalizuje, ostvaruje se jedan zdrav odnos nastavnika i učenika, što pored nedostatka učila i nastavnih sredstava omogućava da naši učenici sa svojim nastavnicima lakše prevazilaze posljedice rata i ratnih stradanja te lakše savladavaju nastavne programe i zadatke. Uspješno se završava prva školska godina, u toliko željenom miru, sa postignutim vrlodobrim rezultatima u radu, gdje razrede završava 876 učenika sa 100% prolaznošću i 3,67 ocjenom.
Školska 1996./1997. godina započinje u obnovljenom školskom objektu, što možemo zahvaliti prijateljskom narodu Amerike, odnosno nevladinoj humanitarnoj organizaciji za pomoć BiH, USAID-u. Naime rekonstrukcija ratnim dejstvima teško oštećenog školskog objekta, počela je u augustu, da bi u rekordno kratkom roku bila završena. Svečana primoprodaja izvršena je 08.09.1996. godine uz veome bogat i sadržajan program učenika naše škole, svečanom skupu su se obratili gospodin Carik Buck, direktor USAID-a i gospodin Husein Mahmutović, načelnik općine Ilidža. Nastava je počela 09.09. sa malim zakašnjenjem koje smo nadoknadili subotama. Pored obnovljenog školskog objekta , dobili smo novi namještaj, novu kotlovnicu na plinsko grijanje, prozori su ustakljeni , tu su i razglasni uređaji , dovoljno pribora i udžbenika . Sa 914 učenika raspoređenih u 31 odjeljenje radi 44 nastavnika te je nastava stručno zastupljena .

Odgovorni za realizaciju odgojno-obrazovnog rada su:

1. Latić Ragib – direktor
2. Ovčina Arif – pom.dir.
3. Ibričić Sevda – pedagog
4. Hodžić Benasa – sekretar
5. Krupalija Ajkuna – računovođa

Direktoru škole i članovima školskog kolektiva koji su na ovom odgovornom i delikatnom poslu bili u najtežim ratnim uslovima , dodjeljena su priznanja Upravnog odbora škole . Pored uspjeha u realizaciji odgojno – obrazovnog rada, evidentan je uspjeh i u van – nastavnim aktivnostima: organizuju se mnoga takmičenja u znanju i dječjem stvaralaštvu, organizuju se takmičarske aktivnosti u znanju između odjeljenskih zajednica, za nastavnike, pripravnike, u školi se subotom organizuju prigodna predavanja instruktivno – mentorski rad, i radnim danima ogledno – ugledni časovi, sve sa ciljem što boljeg pedagoškog osposobljavanja većeg broja mladih nastavnika – pripravnika, zatima se za nastavni kadar organizuju kursevi rada na računaru . Učenici naše škole su imali zavidne rezultate na takmičenjima u znanju u sportskim aktivnostima na svim nivoima takmičenja: na općinskom takmičenju iz fizike (12.04.1997. g ) zauzeli su I , II i podijelili III mjesto. Ovi fizičari na kantonalnim takmičenjima bili su III, na općinskom takmičenju iz matematike bili su naši đaci III, a naši sportisti ubjedljivo prvi . Izabrali smo učenike generacije: a to je bila Ćemo Amra, odlikaš u toku cijelog školovanja i veoma uspješna učenica u mnogim takmičenjima . Izvedene su dvije ekskurzije na Modrac, jedna za nastavnike u trajanju od 2 dana i jedna za učenike u trajanju od 4 dana. Bila je to prva ekskurzija za naše učenike a organizacija i izvođenje zaslužuju svaku pohvalu . Proglašene su najbolje odjeljenske zajednice, kao i najbolji učenici u razredima . Kraj školske godine je također, bio uspješan. Školsku godinu je završilo 792 učenika sa srednjom ocjenom 3,88 .

Školska 1997/98. g. je počela u renoviranom školskom objektu sa ukupno 812 učenika raspoređenih u 30 odjeljenja. Nastavu izvodi 43 nastavnika. Prije početka školske godine urađena je kvalitetna ograda oko školskog objekta, te su stvoreni uslovi za uređenje školskog dvorišta . U školi radi veliki broj sekcija ( recitatorska, dramska, literarno – novinarska sa uređenjem školskog lista “Mak” zatim likovna, hor i orkestar, saobraćajna, cvjećarska, sekcija učača Kurana , te sportske sekcije . ) Pored sekcija, slobodnih aktivnosti , za napredne učenike organizuju se klubovi : matematičara, fizičara, historičara, geografa, biologa, hemičara i informatičara. Svi klubovi imaju svoje programe rada koje su realizovali tokom školske godine. U decembru 1997. g. zbornica u školi je opremljena funkcionalnim namještajem
.
Uz proslavu – Dana škole , 04.03.1998 . g. Upravni odbor škole, a na prijedlog direktora škole dodijelio je uposlenicima plaketu “Pete osnovne škole” za izuzetne rezultate postignute u svakodnevnom obavljanju poslova i zadataka. Uz plaketu dobili su po 100.00 KM nagrade: Kukuruzović Feriha, Lisica Vasvija, Torlak Avdo, Kadrić Besima, Obralija Behija, Osmanović Đulsuma, Tabaković Adil iz reda nastavnika, te Fočo Alija – domar i Hodžić Mejra – higijeničarka . Na općinskom takmičenju iz fizike naša škola je ostvarila prvo mjesto, iz matematike drugo mjesto, iz košarke ( Ž. ) prvo mjesto, a na KROS-u Kantona Sarajevo u kategorijama V i VI rrazreda( Ž. ) zauzeto treće mjesto, iz informatike na općinskom takmičenju prvo mjesto. Najuspješniji učenici – takmičari iz naše škole su: Adilović Irfan, Murgić Nedim i Memić Elvedin. Poslije općinskih takmičenja dosta uspjeha je bilo na kantonalnim takmičenjima. Predstavnici likovne sekcije su također imali dosta uspjeha na takmičenjima npr. Mušanović Irhad VI – 2 osvojeno treće mjesto, za rad na temu: „Zelenilom dajemo dušu našem gradu“. Veliki broj naših učenika – sportista iz raznih disciplina je osvajao medalje. Na prvi put organizovanom takmičenju iz informatike na nivou kantona , naši učenici su bili ubjedljivo prvi . Učenik generacije za šk. 1997/98. je bio Adilović Irfan . Pored učenika generacije biran je i sportista godine, a to je bila Begović Elma, koja je postigla sjajne rezultate na raznim školskim takmičenjima . U vremenu od 29.5. – 3.6.1998. g. izvedena je ekskurzija za učenike 8. razeda u Italiju (Sarajevo – Rimini ) .

05.06.1998. g. u svečanoj atmosferi dodjeljena su posebna priznanja najboljim učenicima generacije :
Adilović Ifran – priznanje učenika generacije , te posebne diplome za odličan uspjeh u svim razredima i svim predmetima za Murgić Nedima, Ibričić Harisa, te Begović Elmu – priznanje za sportistu godine .

07.06.1998. godine pripadnici SFOR-a 12 Francuske organizovali su druženje sa naših 200 učenika na Vrelu Bosne. Bilo je igre, zabave, slatkiša i darova. U periodu od februara do juna 1998.godine u našoj školi su radile 4 psihološke radionice. Pokrovitelj programa je World Vision Internacional. Ova organizacija je osmislila program kreativnih aktivnosti na liječenju traume. Realizaciju programa su ostvarivali: Ibričić Sevda-pedagog i nastavnici-Pejčinović Muhadija, Ljajić Safet i Glavović Nadžija. Početkom juna 1998. godine naša škola je dobila laskavo priznanje Kantona Sarajevo za najljepše eko-uređenje školskog dvorišta. Školsku 1997./1998. godine je pohađalo 130 učenika, razred završilo 99,76% učenika, 2 učenika su upućena da ponove razred ili 0,42 %, a srednja ocjena je bila 3,93.

Školska 1998./1999. godina počinje na vrijeme 1.09.1998. godine sa novom organizacijom i raspodjelom predmeta na nastavnike. Svih 65 zaposlenih svako na svoj način, daje doprinost da budemo to što jesmo – škola o kojoj svi govore sa uvaženjem i poštovanjem. U školskom dvorištu – impresivna slika spomen ploča palih boraca i šehida koji svoje živote utkaše u temeljie naše BIH. Na početku školske godine, za učenike osmog razreda, organizovana je ekskurzija u Italiji – Rimini. Uz proslavu 25. novembra – Dana državnosti BIH, upriličeno je svečano otvaranje stomatološke ordinacije u našoj školi. Toga dana učesnici bogatog kulturno-zabavnog programa, oduševili su brojne goste, prijatelje škole, roditelje, nastavnike i učenike. Istog dana na pomenutoj svečanosti, stranka SDA, dodijelila je direktoru škole i „Petoj osnovnoj školi“ – plakete za izuzetan doprinos i uspješno organizovanje rada škole, te za postignute visoke rezultate na takmičenju osnovnih škola BIH. Naša škola, zvanično je proglašena najuspješnijom školom općine Ilidža, a direktor škole-najuspješnijim direktorom osnovnih škola općine Ilidža. April 99. godine, ostat će zapamćen po dolasku velikog broja novih učenika s područja Sandžaka i Kosova, koji su našli utočište bježeći od ratnih razaranja s područja SR JUGOSLAVIJE. Ove školske godine za-učenika generacije-proglašena je Čeković Bahrija. Proglašene su najbolje odjeljenske zajednice i najbolji učenici po razredima. Škola je redala uspjehe na takmičenjima u znanju (naročito fizika sa predstavnicima za federalno takmičenje) i sportu (košarka, odbojka)). Na tradicionalnoj izložbi: „MLADI VOLJENOM GRADU“ „Peta osnovna škola“je dobila diplomu za najuspješniju kolekciju radova.Uspjeh u učenju i vladanju, na kraju školske godine je bio očekivani : procent prolaznosti je bio 100 %, a srednja ocjena 4,03.

Školska 1999. / 2000.godina odmah na početku školske godine izvedena je ekskurzija za učenike osmog razreda u Neum. Uz proslavu Dana državnosti – 25.11.- načelnik, gospodin Husein Mahmutović, zvanično je pustio u funkciju sportsko igralište u dvorištu škole. Od 26. februara 2000.godine ugostili smo delegaciju učenika i njihovih nastavnika iz Beča, iz jedne prijateljske osnovne škole. Gosti i naši učenici sa nastavnicama likovne kulture, Obralija Behija, i muzičke kulture , Softić Alma, radili su na jednom zanimljivom projektu učeničkog stvaralaštva – izrada crteža za crani film. U veoma prijatnoj atmosferi, druženju, igrama, razmjeni iskustava proteklo je ovo druženje s prijateljima iz Beča. Dogovorena je uzvratna posjeta u Austriju. Ta uzvratna posjeta je realizirana 2. aprila 2000 godine. Prijateljima iz Beča otputovalo je 15 naših učenika, 2 nastavnice i direktor škole. Tamo su boravili 5 dana, bili su na prijemu kod gradonačelnika Beča. Vratilili su se sa prekrasnim utiscima, skopljena su mnoga prijateljstva. Naši takmičari u znanju i stvaralaštvu i sportskim disciplinama ponovo su briljirali na ovogodišnjim takmičenjima (iz fizike na kantonu – 2. mjesto, iz prve pomoći – 1. mjesto, na općinskim takmičenjima iz matematike i informatike – 3.mjesto i nastavak takmičenja na kantonalnom nivou). Naši atletičari su osvojili mnoge medalje. Na smotri stvaralaštva, održanoj u DK-Hrasnica, na takmičenju recitacijama, pjevanju sevdalinke i modernom plesu – osvojeno 1. mjesto. Na općinskom takmičenju iz likovnog stvaralaštva, naša učenica Gogić Jasna VII-1 razred osvojila je 1. nagradu, na kantonalnom takmičenju Šehalić Elma, osvojila je 3. nagradu. Na kraju godine ponovo su proglašena najbolja odjeljenja po razredima i najbolji učenici. Ovu školsku godinu zavšila su 928 učenika sa 100% prolaznošću i 4,10 srednjom ocjenom.

Školska 2000/2001. godina: Prvi septembar, početak školske godine, označila je svečanost organizovana u čast prvačića. Prva sedmica oktobra mjeseca uvijek protiče u znaku – Dana Djeteta i Dana učitelja. Organizuju se razne aktivnosti u cilju promocije dječijih prava, zatim u znaku izložbi literarnih i likovnih radova, kroz posjete javnim i kulturnim institucijama i sl. Od novembra školska 2000/2001. godine nema klasifikacija sredinom polugodišta, ali ima uvida u rezultate u učenju i vladanju u ovom periodu. Dana 17.11.2000.godine imenovan je novi školski odbor koji čine: Seada Mulaomerović – predsjednik, Ejub Maglajlija- član, Huso Ramić- član, Feriha Kukuruzović- član i Adil Tabaković- član.

25.11. Dan državnosti je obilježen svečanom akademijom u kojoj su učestvovale sve naše sekcije. Sa prvim decembarskim danima, stižu i prve nagrade: 3.12.2000. godine naši predstavnici na kantonalnom takmičenju „ Svjesnost o postojanju mina“ osvajaju prvo mjesto. 1. mart – Dan nezavisnosti, u školi se organizuje književno veče, promocija druge po redu zbirke pjesama autora Jusufa Milišića. 7.4. 2001. godine naša škola je domaćin VI općinskog takmičenja iz matematike, osvojeno je 1. mjesto sa predstavnicima za kantonalno takmičenje iz svih razreda(od petog do osmog razreda). Naša učenica Nina Hodžić VIII-1, pobjednica je na općinskom takmičenju iz likovnog stvaralaštva… 14.4.2001. godine na općinskom takmičenju iz informatike naša ekipa- najbolja. Upravni odbor škole odlučuje da se 22. april obilježava kao Dan škole. Taj Dan škole obilježen je veličanstveno. Izdata je monografija povodom obilježavanja 20 godina rada škole. Školska 2001/2002. godina započinje ekskurzijom učenika osmog razreda u Drvenik. Obilježavanje Dana učitelja i Dana djeteta bilo je raznovrsno: izletom, kino- predstavama, pozorišnim predstavama i drugo . godine u hotelu „ Terme“ na Ilidži, proslavljen je Dan učitelja za sve prosvjetne radnike Općine u sklopu manifestacije Oktobarski dani kulture općine Ilidža. U domu kulture – Hrasnica upriličeno je književno veče kojem su prisustvovali nastavnici i učenici naše škole. Uobičajeno su proslavljeni državni praznici i vjerski praznici, a 31.12. je obilježen kao Dan dječije radosti. Drugo polugodište je počelo 28.1.2002. godine. 6.mart 2002. g. proglašen je danom roditelja. Sačinjen se program saradnje sa roditeljima za građenje mostova između škole i porodice u cilju stvaranja partnerstva sa roditeljima naših učenika. Sadržaj iz programa su se realizovali tokom više dana u vidu diskusija, organizovanih predavanja, posjete roditelja nastavnih časovima itd. 27.3.2002. g. Na reviji kulturno-umjetničkog stvaralaštva, učenici naše škole u disciplini instrumentalne muzike bili su prvi. Na općinskom takmičenju iz fizike opet ubijedljivo prvi, iz matematike četvrti, a na takmičenju iz obrazovanja za demokratiju i građanske slobode drugo mjesto. Naši informatičari na općini bili su treći. Na Kantonalnom takmičenju iz fizike naša ekipa je osvojila treće mjesto. Na ovogodišnjoj manifestaciji likovnog stvaralaštva, pod nazivom, „Moj grad“ za najljepši rad u svojoj kategoriji naša škola je primila nagradu za najuspješniju kolekciju likovnih radova. Dana 22. april, proglašen je učenik generacije Amela Krezić. Školska godina je završena sa 100% prolaznošću i visokom srednjom ocjenom, od 4,14. Na kraju nastavne godine 14 učenika je bilo upućeno na popravni ispit i svi su sa uspjehom završili razred.

Školska 2002/2003. već u avgustu mjesecu izvršena je nova organizacija rada škole za novu školsku godinu: izvršena je raspodjela predmeta za nastavnike i odjeljenjska starješinstva još u junu mjesecu, u augustu određeni su rukovodioci sekcija i stručnih aktiva nastavnika. Početkom školske godine organizovana je ekskurzija za učenike osmog razreda u Drvenik. Škola se aktivno uključuje u razne manefistacije u povodu obilježavanja Dječije nedjelje i Oktobarskih dana kulture. Našu školu je posjetio popularni Kike,a predstavom su naši mališani bili oduševljeni.Prvo općinsko takmičenje je bilo 26.10.2002. pod nazivom Svjesnost o postojanju mina. Plasman naše ekipe je bio drugo mjesto. Na izložbi likovnog stvaralaštva, „Mladi i naslijeđe“ (27.10.2002. g), dodjeljeno je priznanje našim učenicima i našoj nastavnici Behiji Obraliji.
U školi su svečano proslavljeni 25. novembar i dani bajramskih blagdana. Zbog problema finansiranja zubne ordinacije u našoj školi, napravljena je pauza u radu, međutim uz aganžovanje PPZ-a, Ministarstva obrazovanja te generalnog direktora Domova zdravlja Sarajevo, 16.12.2002. god. ponovo je počela sa radom zubna ambulanta u našoj školi. U martu 2003.god. održana su općinska takmičenja iz sporta:
odbojka 1.mjesto,
košarka 3.mjesto.

Na reviji kulturno-umjetničko stvaralaštva imali smo dosta uspjeha:
monodrama-3.mjesto,
vokalno-instrumenatalna muzika 2.mjesto,
vokalna muzika-2.mjesto,
instrumentalna muzika 1.mjesto,
moderni ples 1.mjesto i
recital 1.mjesto.
U ukupnom plasmanu škola je bila prva! 29.03.2003. god. na općinskom takmičenju iz fizikenaši učenici su osvojili ubjedljivo prvo mjesto.12.04.2003. god. na takmičenju iz informatike 3.mjesto. 26.04.2003. god. na takmičenju iz geografije 2.mjesto. Istog dana je bilo takmičenje iz prve pomoći te su učenici i na ovom takmičenju osvojili drugo mjesto. Te godine naši matematičari nisu imali dobar plasman.

20.05.2003.god. učenici III razreda organizovali su „školu u prirodi“ u Drveniku. 29.05.2003.god. po odluci osnivača, tj. općine Ilidža, sve osnovne škole na ovoj općini, proslavljat će Dan škole istog dana, i to posljednjeg petka u mjesecu maju, u KSC Ilidža. Na ovoj proslavi Dana osnovnih škola- Ilidža, proglašeni su učenici generacije. Iz naše škole je za učenika generacije proglašen Durmo Anes. Uspjeh na kraju ove naše godine je sljedeći: od 850. učenika 42,71% su odlični, 33,06% vrlodobri, 20,00% dobri, 2,35% dovoljni, prolaznost 98,12%, na popravni ispit se upućuje 16 ili 1,88% učenika. Srednja ocjena je 4,12.

Školska 2003/2004. godina: uobičajene aktivnosti kao i svake školske godine,a ono što je značajno je akcija prikupljanje novčanih sredstava za liječenje osmogodišnjeg učenika Derviškadić Aldena. Cijela škola je učestvovala u ovoj humanitarnoj akciji iako on nije učenik naše škole. Prikupljena su solidna novčana sredstva za Aldenovo liječenje u Njemačkoj, u okviru oktobarskih dana kulture, naši učenici su imali brojne susrete sa poznatim ličostima iz svijeta umjetnosti i kulture. U povodu Dana državnosti organizovana je izložba starina: (odjeće, obuće, starinskih kućnih aparata, posuda i sl.) pod sloganom – sačuvajmo našu kulturnu baštinu-. Organizator izložbe starina je historijska sekcija škole sa nastavnicom Holjan Amrom i pedagogom Sevdom Ibričić. Za ovu izložbu sa 142 eksponata obezbijeđena je jedna učionica, a tokom 20 dana koliko je izložba trajala, ovu bosansku sobu posjetili su svi učenici škole sa nastavnicima, roditelji učenika i dobar dio mještana, gostiju iz drugih škola i kantona. Rad sekcija, slobodnih aktivnosti, i klubova, dodatne nastave, u školi je bio evidentan. Od oktobra mjeseca pa do kraja 1. polugodišta u okviru sekcije Mladi trezvenjaci pod rukovodstvom padagoga škole Sevde Ibričić, organizuje se takmičenje mladih muzičkih talenata. Prijavljeni kandidati, učenici iz svih razreda takmičili su se u pjevanju ali i u znanju iz problematike pušenja, alkoholizma i droge. Žiri su činili članovi sekcije, pedagog i nastavnica muzičke kulture Softić Alma. Takmičenje se odvijalo svakog petka poslije prve smjene u svečanoj sali Škole.

Kroz ove takmičarske aktivnosti prošlo je 160. učenika škole.Učesnici su pokazali izuzetna znanja o opasnostima pušenja, konzumiranja alkuhola, i droge naučili reći „ne“ problematičnoj situaciji, a usput se družili, pokazali svoj talent u pjevanju i sl. Ekološka sekcija pod rukovodstvom nastavnice biologije, Kukuruzović Ferihe, pokrenula je projekat sakupljanja starog papira. Ova sekcija koja privlači veliki broj učenika, radi na zaštiti okoline. Udruženje za zaštitu i unaprijeđenje okoliša „Ekotim“ je iniciralo ovaj projekat koji je počeo u oktobru i trajao 3-4 mjeseca. Veliki broj naših učenika se uključuje u ovu aktivnost i svi se zajedno trude da prikupe što više papira, pored toga oni uče i o značaju zaštite okoline. Dodatna motivacija im je i novac kao nagrada za prikupljanje papira. Tokom marta 2004.god. u sklopu manifestacije „Forum 2004“.Tri naša učenika:(Aida Šabaredžović, Bahrudin Isović i Haris Lisica), kao najuspješniji stvaraoci na polju likovne kulture, posjetili su mirovni kamp u Barceloni. U martu 2004. god. prema utvrđenom protokolu realizira se projekat „Otvorene učionice“. Roditelji se pozivaju u školu, na časove redovne nastave, na časove vannastavnih aktivnosti, za njih se organzuje predavanje, (predavači su nastavnici), sve sekcije u školi rade prezentaciju svoga rada, organizuju se razgovori, diskusije druženja nastavnika, roditelja i učenika škole. Cilj je dobiti roditelje kao partnera u zajedničkom poslu. Sama manifestacija „Otvorene učionice traje četiri dana“. 07.04.2004. god.desio se jedan tužan događaj u našoj školi, smrt omiljenog profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja Ibrahim Švrake.Pored svih izvojevanih pobjeda na polju odgoja, obrazovanja, sporta, gubi bitku za život. Programi: „Škole u prirodi“ -učenici trećih i četvrtih razreda realiziraju, u maju mjesecu, u Drveniku. Na kraju školske 2003/2004.g. imamo izuzetno dobre rezultate rada: odličnih 35,32%; vrlodobrih 39,31%; dobrih 22,33%; dovoljnih 2,91%; 100%, prolaznost sa srednjom ocjenom 4,16.

Školska 2004/2005.g.pripreme za organizaciju ove školske godine, urađene već u junu 2004.upisan je prvi razred devetogodišnje škole. Učenici 8.razreda odlaze na ekskurziju 26.09.2004.g.u Neum. Dječija nedjelja i „Oktobarski dani kulture“ obilježeni su u školi, MZ i općini sadržajima u kojima su učestvovali i naši učenici. -25 i 26.marta u prostorijama škole,održana je manifestacija, „Otvorene učionice“. Ona je bila sadržajno bogata (susreti, posjete časovima roditelja) predavanja za roditelje (predavači:Ramić Huso, Tabaković Adil, Kukuruzović Feriha, Lisica Vasvija i Ibričić Sevda), prezentacija projekta:“Građanin Evrope iz moje ulice“, posjeta javnih ličnosti školi i drugo. U okviru manifestacije, upriličene su izložbe: likovnih, literarnih radova, radova iz tehničke kulture, iz raznih predmeta, te bogat kulturno- zabavni program. „Škola u prirodi“- za učenike 3 razreda-organizovana u Drveniku. Izabrani učenik generacije je Maida Curić. Školsku godinu je završilo 886 učenika sa srednjom ocjenom 4,07. Prvi razred devetogodišnjeg obrazovanja , završilo je 46 učenika.

Školska 2005/2006. godina Početak godine obilježen je uobičajenim aktivnostima , odmah na početku godine organizovan je cjelodnevni izlet za sve učenike i nastavnike škole. 03.11. obilježen je Bajram progodnim kulturno- zabavnim programom. Na isti način je obilježen i 25.11. Dan državnosti. Drugo polugodište je počelo 01.002.2006. godine .28.2. održana je svečanost povodom 1 marta – Dana nezavisnosti BiH. Za Učenika generacije proglašena je Kadić Anera.25.6.2006. godine U KSC Ilidža proslavljen je Dan osnovnih škola Ilidža. Nastavu u školskoj 2005/2006. godini pohađa 905 učenika-Prvi i drugi razred opisno ocjenjivanje.
Školska 2006/2007. godina Sve aktivnosti za ovu školsku godinu pripremljene su u junu i augustu 2006. godine. Školu pohađa 895 učenika(36 odjeljenja). Imamo dvije smjene i dvije međusmjene zbog nedostatka školskog prostora. Veliki problem predstavlja nedostatak prostora za vannastavne aktivnosti. Na samom početku godine stižu nam priznanja za uspješno organizovanje i provođenje aktivnosti u okviru programa- „Mladi i naslijeđe“. Posebno priznanje dolazi nastavnici Behiji Obralija. 15.11.2006. godine u organizaciji BH telekoma pokrenuta je nagradna igra „ Drogi reci –ne i osvoji “ u kojem je učešće uzela naša škola. Projekat su vodile : Ibričić Sevda, Zorica Đurasović, Obralija Behija kao i učenici- članovi svih sekcija. Tom prilikom je za učenike održano predavanje“ Malo droge- puno zla “. Predavači su bili stručna lica sa odjela za narkomaniju pri MUP- u SK.

Dana 29.1.2007. godine počelo je 2. polugodište , koje je započelo sa novom stolarijom na školskom objektu . Za ovu obnovu finansijska sredstva je dala Općina. Odmah na početku 2. polugodišta pokrenuta je humanitarna akcija prikupljanja novčane pomoći za liječenje našeg učenika Tahirović Arnesa- V razred. Ovo polugodište karakteristično je po značajnom uspjehu naših takmičara u znanju i stvaralaštvu. Rezultati uspjeha na kraju školske godine: Od 704 učenika koji su numerički ocijenjeni 43,61% -odlični, 31,11%- vrlodobri, 21,73% -dobri, 3,13% dovoljnih i 0,43% ili 3 učenika su upućena na ponavljanje razreda. Srednja ocjena je 4,14. Učenik generacije za ovu školsku godinu je Slamnik Nina.

25.5.2007. godine učenici 3. i 4. razreda odlaze u Drvenik kako bi realizovali program “ Škole u prirodi“ , a na isto mjesto odlaze i učenici 8. razreda na ekskurziju. Po povratku sa ekskurzije proslavljamo Dan škole te „Malu maturu“ -8. razredi. Poslije ovih svečanih dagađanja u školi , pogađa nas vijest (3.6.2007.g.) o iznenadnoj smrti pomoćnika direktora , gospodina Avde Torlaka, čovjeka koji je dobar dio sebe ugradio u posljeratni rad i razvoj škole, čovjeka koji je svojim radom i stručnošću , autoritetom i entuzijazmom bio primjer svim kolegama kakav treba da bude prosvjetni radnik, čovjeka najzaslužnijeg za sve uspjehe Škole u nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Na dan 8.6.2007. godine posljednji nastavni dan u školskoj 2006/2007. godine u ljetopisu Škole stoji:“ Školsko zvono je prilično tiho oglasilo kraj nastave i nastavne godine, za učenike od II- VII razreda “. Tako su tiho napustili učionice, bez tradicionalnih veselih časova, kojima se itekako raduju, zbog osjećaja tuge koja je bila prisutna u svakom kutku i svakom uposleniku Škole, zbog iznenadne smrti našeg Avde Torlaka . I djeca znaju tugovati , a da ih ne podučavamo tome!“ Na sjednici Školskog odbora od 27.8.2007. godine za pomoćnika direktora izabran je Huso Ramić- vjeroučitelj i dotadašnji predsjednik Školskog odbora.

Školska 2007/2008. godina Školsko zvono se oglasilo 3.9.2007. godine, po prvi put za 84 đaka- prvaka.U Školi je 888 učenika raspoređenih u 36 odjeljenja. Nastava se izvodi u dvije smjene i dvije međusmjene, zbog konstantnog nedostatka školskog prostora. U Školi je aktivno 16 sekcija slobodnih aktivnosti koje se dijele na niže i više, 6 naprednih klubova dodatne nastave iz: matematike IV- VIII razred, fizike VII i VIII razred, informatike, engleskog jezika, njemačkog jezika i geografije. Ovim vannastavnim aktivnostima je obuhvaćeno oko 70% učenika Škole. Škola u svom godišnjem programu ima planiranje vannastavnih aktivnosti ,njihove programe i nosioce aktivnosti. Zahvaljujući njihovom radu Škola ima priznati rejting kako na Općini tako i na Kantonu. Na kraju nastavne godine zauvijek nas je napustio pomoćnik direktora Avdo Torlak, da bi već na početku ove, 19.11.2007. godine, izgubio svoju bitku za život i direktor škole Ragip Latić. Naš dugogodišnji direktor bio nam je sve ono čime se „Peta osnovna škola“ ponosi Naš dugogodišnji direktor bio nam je i drug i kolega i istinski prijatelj. Ovo je veliki gubitak za Školu da u ovako kratkom vremenskom roku ostane bez svoja dva ključna čovjeka, koji su ugradili sebe i koje su svoje najbolje godine posvetili Školi i odgoju i obrazovanju mladih. Na mjestu preminulog direktora izabran je v.d . Huso Ramić- dotadašnji pomoćnik direktora. Tokom školske godine kolektiv „ Pete osnovne škole“ na čelu sa v.d. direktorom Husom Ramićem , pokrenuo je akciju prikupljanja novčanih priloga za transplataciju bubrega oboljeloj kolegici Nađiji Glavović, koja je već duže vrijeme na bolovanju. Ovom akcijom prikupljena su značajna novčanaa sredstva za njenu operaciju. Uz novčanu pomoć općine Ilidža, tokom mjeseca marta krenulo se u renoviranje mokrih čvorova u školskom objektu, kao i izmjena preostale stare stolarije na Školi. „ Učenik generacije“ za ovu školsku godinu bio je Pepić Selver, prvak federacije iz fizike. Na festivalu znanja“ 5 plus “- Neum 2008. godine učestvovala je naša škola .Ekipa „Pete osnovne škole “ osvojila je treće mjesto. 11.6.2008. godine organizovana je dvodnevna ekskurzija za uposlenike Škole u Makarskoj. Pred kraj školske godine za direktora Škole izabran je Huso Ramić, prof., a za pomoćnika direktora Sevda Ibričić dotadašnji pedagog- psiholog. Konačni rezultati učenja na kraju ove školske godine su: Od 706 učenika (treći do osmi razred) odličnih je 37,96% vrlodobrih 39,09% dobrih 20,25% dovoljnih 2,54% procenat prolaznosti je 99,85%, jedan učenik je upućen da ponavlja razred, srednja ocjena je 4,12. Od 862 učenika 98,06% ima primjerno vladanje 1,59% vrlodobro vladanje 0,34% dobro vladanje. U novoj školskoj godini imamo 2 nova stručna saradnika: školskog pedagoga Muratspahić Almiru i školskog psihologa Gibanica Aidu.