Informativni sastanci

RASPORED INFORMATIVNIH SASTANAKA SA PREDMETNIM NASTAVNICIMA ZA ŠKOLSKU 2019/2020.GODINU

Red. Broj Nastavnici Termini
  1 Lisica Vasvija Petak 09:45 –
10:15
   
2   Mehanić Igbala Utorak 10:30 –
11:30
   
3 Đurasović Zorica Ponedjeljak  10:45 – 11:30    
  4 Mahmutović Senada Četvrtak 11:30 – 12:20    
  5 Fejzić Azra Četvrtak 09:40 – 10:25    
  6 Granulo Almedina Ponedjeljak 16:15 – 17:00    
  7 Kurtović Bisera Četvrtak 11:45 – 12:20    
  8 Karabegović Senad Petak 09:40 – 10:25    
  9 Holjan Amra Srijeda 08:50 – 9:30 Četvrtak 10:30 – 11:30
  10 Jaganjac Fatija Petak 12:25 – 13:10    
  11 Durgut Hasan Utorak 11:30 – 12:20    
  12 Muratović Aida Srijeda 13:15 – 14:00    
  13 Ljajić Safet Petak 09:40 – 10:20    
  14 Dedeić Rukija Utorak 13:10 – 13:40    
  15 Adilović Sabina Četvrtak 10:45 – 11:30    
  16 Keško Armin Srijeda 09:35 – 10:40    
  17 Dugalić Seida Srijeda 10:45 – 11:30    
  18 Šehović – Jonuz Rasema Četvrtak 10:45 – 11:30    
  19 Dedović Arnisa Ponedjeljak 10:45 – 11:30    
  20 Bilić Mirela Utorak 09:40 – 10:25    
  21 Avdić Leila Utorak 09:40 – 10:25    
  22 Dugonjić Fuad Srijeda 09:40 – 10:25    
  23 Devedžija Amela Srijeda 09:40 – 10:25    
  24 Adilović Sehad Srijeda 09:40 – 10:25    
  25 Divoš Adisa Utorak 10:30 – 11:00    
  26 Suljić Izet Utorak 10:45 – 11:30    
  27 Softić – Begić Alma Srijeda 10:45 – 11:30    
  28 Žiga Alma Utorak 11:35 – 12:20    
  29 Delić Ait-Idir Sabiha Srijeda 11:35 – 12:20    
  30 Šehić Mediha Utorak 11:35 – 12:20    
  31 Horozović – Fazlić Behireta Utorak 13:00 – 13:30    
  32 Šabaredžović Senada Ponedjeljak 11:35 – 12:20 Utorak 09:35 – 10:25
  33 Tabaković Suada Utorak 11:30 – 12:20