Vijeće učenika u školskoj 2017/2018.godini

 

 1. Prašević Tarik V-1
 2. Vuk Ahmed V-2
 3. Šorlija Kanita V-3
 4. Mašić Amela VI-1
 5. Zilić Amar VI-2
 6. Aljović Amila VI-3
 7. Hamidović Lejla VI-4
 8. Ragipović Rijalda VII-1
 9. Salihović Amar VII-2
 10. Biberović Salko VII-3
 11. Selimović Timur VIII-1
 12. Baličevac Bakir VIII-2 - zamjenik predsjednika
 13. Haznadar Nermin VIII-3
 14. Pupalović Emina IX-1 - zapisničar
 15. Zornić Ajša IX-2 - predsjednik
 16. Mulahasanović Envera IX-3

 

Kontakt