Školski odbor

1. Nihada Muratović,predsjednica Školskog odbora,
2. Hadžić Haris, zamjenik predsjednice Školskog odbora,
3. Almira Muratspahić , v.d.član,
4. Kereš Jasmir, član,
5. Hasan Durgut,član,
6. Mušanović Lejla, član,
7. Hošić Enver, član


Kontakt