Nastavno osoblje

1. Adilović Sehad, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
2. Adilović Sabina, profesor matematike i informatike
3. Bilić Mirela, profesor informatike, nastavnik matematike
4. Dedeić Rukija profesor matematike
5. Ćišo Zinaida, nastavnica biologije
6. Damadžić Derva, učiteljica
7. Dedeić Raif, profesor tehničkog odgoja
8. Delić – Ait Idir Sabiha, profesorica vjeronauke
9. Dugalić Seida, nastavnica hemije i kulture življenja
10. Đurasović Zorica, nastavnica bosanskog jezika i književnosti
11. Durgut Hasan, profesor geografije
12. Fejzić Azra, profesorica engleskog jezika i književnosti
13. Mahmutović Mirza,profesor sporta tjelesnog i zdravstvenog odgoja
14. Gondžo Sanela, profesorica razredne nastave
15.Devedžija Amela, bakaleurat informatike i matematike - porodiljsko odsustvo
16. Granulo Almedina, profesorica engleskog jezika i književnosti
17. Habibović Hidajeta, nastavnica razredne nastave
18.Šehić Mediha profesor islamske nauke
19. Holjan Amra, profesorica historije
20. Međuseljac Dževahira, profesorica bosanskog jezika i književnosti
21.
22. Keško Armin bakaleurat fizike
23. Kožar Avdo, nastavnik razredne nastave
24. Kučević Alija, nastavnik razredne nastave
25. Kurtović Bisera, profesorica njemačkog jezika
26. Lisica Vasvija, nastavnica bosanskog jezika i književnosti
27. Ljajić Safet, nastavnik matematike
28. Mahmutović Senada, profesorica engleskog jezika i književnosti
29. Mahmutović – Čehajić Mersiha, nastavnica kulture življenja
30. Šabanadžović Sandra, profesorica njemačkog jezika
31. Mehanić Igbala, profesorica bosanskog jezika i književnosti
32. Memović Alma, profesorica razredne nastave
33. Mujezinović Sanela,profesorica razredne nastave
34. Hajdarević Kemail, profesor geografije-pripravnik
35. Muratović Alma, asistent u nastavi
36. Dugonjić Fuad bakaleurat kulture življenja,tehničke kulture i informatike
37. Pejčinović Muhadija, učiteljica
38. Rahić Aida, profesorica razredne nastave
39. Šabaredžović Senada, profesorica razredne nastave
40. Šabotić Mirsada, nastavnica razredne nastave
41. Šehović – Jonuz Rasema, profesorica biologije i prirode
42. Softić – Begić Alma, profesorica muzičke kulture
43. Tabaković Adil, nastavnik razredne nastave
44. Muratović Aida, profesorica građanskog obrazovanja i demokratije i D/K/R
45. Vatrenjak Mediha, nastavnica razredne nastave
46. Vejo Ermina, profesorica razredne nastave
47. Žiga Alma, profesorica likovne kulture

Kontakt