RASPORED INFORMATIVNIH SASTANAKA SA PREDMETNIM NASTAVNICIMA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU

 

Red.
broj

Nastavnici

Termini

1. 

Adilović Sabina

Srijeda

9:40  - 10:25h

2.

Adilović Sehad

Utorak

10:45 – 11:30h

3.

Bilić Mirela

Ponedjeljak

13:10 – 13:30h

4.

Dedović Arnisa

Srijeda

11:35 – 12:20h

5. 

Dedeić Raif

Utorak

09:40-10:25h

Dedeić Rukija

Srijeda

11:35 – 12:20h

7. 

Delić Ait Idir Sabiha

Srijeda

10:45 – 11:30h

8. 

Dugalić Seida

Srijeda

9:40  - 10:25h

9. 

Dugonjić Fuad

Utorak

13:15-14:00h

10. 

Durgut Hasan

Srijeda

9:40  - 10:20h

11. 

Smajić – Duraković Mensura

Petak

10:45 – 11:30h

12. 

Đurasović Zorica

Ponedjeljak

9:40  - 10:25h

13. 

Fejzić Azra

Petak

9:40  - 10:25h

14.

Granulo Almedina

Utorak

12:30-13:15h

15. 

Holjan Amra

Utorak

11:30-12:20h

16 

Keško Armin

Petak

11:30-12:20h

17. 

Avdić Amela

Srijeda

10:45 – 11:30h

18. 

Kurtović Bisera

Četvrtak

11:00-11:30h

19. 

Lisica Vasvija

Petak

08:50-09:30h

20. 

Ljajić Safet

Utorak

9:40  - 10:20h

21. 

Mahmutović Senada

Srijeda

10:25-11:10h

22. 

Mehanić Igbala

Srijeda

10:25-11:30h

23. 

Muratović Aida

Srijeda

13:10 – 13:40h

24.

Divoš Adisa

Četvrtak

11:30-12:00h

25.

Softić-Begić Alma

Srijeda

10:45-11:30h

26. 

Šabanadžović Sandra

Utorak

10:45-11:30h

27. 

Šehić Mediha

Petak

09:40-10:25h

28. 

Šehović- Jonuz Rasema

Utorak

11:30-12:15h

29. 

Žiga Alma

Utorak

10:45-11:30h

30 

Vatrenjak Mediha

Četvrtak

10:45-11:30h

31. 

Vatrić Senada

Utorak

09:40-10:25h

32.

Suljić Izet

Petak

10:45-11:30h

33.

Selimović Arnela

Ponedjeljak

08:50-09:35h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt