RASPORED INFORMATIVNIH SASTANAKA SA PREDMETNIM NASTAVNICIMA ZA ŠKOLSKU 2017/2018.GODINU

 

Red.

broj

Nastavnici

Termini

Termin

1. 

Adilović Sabina

Četvrtak  11:30-12.00 (svake sedmice)

Utorak  17:45 - 18.00

(svakih 14 dana počev od 12.9.2017)

2. 

Adilović Sehad

Ponedjelj.  9:40-10:25

(svake sedmice)

 

Četvrtak 17:30-18.15 infor.za VII1 (svakih 14 dana počev od 28.09.2017.)

3. 

Bilić Mirela

Utorak 13:10-13:30

(svake sedmice)

 

4. 

Ćišo Zinaida

Utorak  10:45 – 11:15

(svake sedmice)

Četvrtak, 17:30 – 18:00

(svakih 14 dana počev od 28.09.2017.)

5. 

Dedeić Raif

Utorak : 15:05 – 15:35

(svake sedmice)

 

6.

Dedeić Rukija

Srijeda 11:35-12:20

(svake sedmice)

Četvrtak  17:30 -18:00 (svakih 14 dana počev od 28.09.2017.)                              

7.

Delić Ait Idir Sabiha

Ponedjeljak 10:45 – 11:15

(svake sedmice)

 

8. 

Dugalić Seida

Ponedjeljak  8:50-9:30

(svake sedmice)

Četvrtak 16:30 (svakih 14 dana počev 18.09.2017. )

9. 

Dugonjić Fuad

Ponedjeljak 13:10

(svake sedmice)

Četvrtak 17:00 (svakih 14 dana počev 28.09.2017. )

 

10. 

Durgut Hasan

Petak 10:30-11:00

(svake sedmice)

 

 

11. 

Smajić – Duraković Mensura

Petak 10:00 – 10:30

(svake sedmice)

 

12.

Đurasović Zorica

Četvrtak 9:40-10:25

(svake sedmice)

 

13.

Fejzić Azra

Četvrtak  11:35 – 12:05

 

(svake sedmice)

Ponedjeljak 16:30(svakih 14 dana počev od 25.09.2017.)

14.

Granulo Almedina

Petak  10:30-11:30

(svake sedmice)

 

15.

Holjan Amra

Utorak 9:40-10:20

(svake sedmice)

Četvrtak 17:00 ((svakih 14 dana počev od  14.09. 2017.)

16.

Keško Armin

Četvrtak 9:40-10:25

(svake sedmice)

 

17. 

Kijamet Amela

Ponedjeljak 13:10

(svake sedmice)

 

18. 

Kurtović Bisera

Četvrtak 10:45-11:30

(svake sedmice)

 

19. 

Lisica Vasvija

Petak 8:50 – 9:20

(svake sedmice)

Četvrtak  17:00  (svakih 14 dana počev od 28.09.2017. )

20.

Ljajić Safet

Utorak 8:50 – 9:20

(svake sedmice)

Četvrtak 17:30 (svakih 14 dana počev od 14.09.2017.)

21.

Mahmutović Senada

Utorak 10:30 – 11:00

(svake sedmice)

Utorak 18:30 (svakih 14 dana počev od 26.09. 2017.)

22.

Mehanić Igbala

Utorak 9:00 – 9:30

(svake sedmice)

Četvrtak  17:10-18:00

( svakih 14 dana počev od 28.09.2017.)                              

23.

Muratović Aida

Srijeda 13:10- 13:40

(svake sedmice)

 

24. 

Divoš Adisa

Utorak 13:10 – 13:40

(svake sedmice)

 

25. 

Softić-Begić Alma

Srijeda 9:40-10:20

(svake sedmice)

 

26.

Nedim Livanjak

Srijeda 12:30-13:10

(svake sedmice)

Ponedjeljak , (svakih 14 dana počev od 18.09.2017)

 

27.

Šehić Mediha

Četvrtak 16:10 – 16:40

(svake sedmice)

 

28. 

Šehović- Jonuz Rasema

Utorak 8:45-9:35

(svake sedmice)

 

29.

Žiga Alma

Ponedjelj. 10:45-11:30

(svake sedmice)

Ponedjeljak 18:00

(svakih 14 dana počev od 18.09.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt