RASPORED INFORMATIVNIH SASTANAKA SA PREDMETNIM NASTAVNICIMA ZA ŠKOLSKU 2017/2018.GODINU

 

Red.
broj

Nastavnici

Termini

Termin

1. 

Adilović Sabina

Utorak  09:40-10:25 (svake sedmice)

Utorak  17:45 - 18.00
(svakih 14 dana počev od 12.9.2017)

2.

Adilović Sehad

Ponedjelj.  9:40-10:25
(svake sedmice)

Četvrtak 17:30-18.15 infor.za VII1 (svakih 14 dana počev od 28.09.2017.)

3.

Bilić Mirela

Utorak 13:10-13:30
(svake sedmice)

 

4.

Ćišo Zinaida

Utorak  10:45 – 11:15
(svake sedmice)

Četvrtak, 17:30 – 18:00
(svakih 14 dana počev od 28.09.2017.)

5. 

Dedeić Raif

Utorak : 15:05 – 15:35
(svake sedmice)

 

Dedeić Rukija

Srijeda 11:35-12:20
(svake sedmice)

Četvrtak  17:30 -18:00 (svakih 14 dana počev od 28.09.2017.)                              

7. 

Delić Ait Idir Sabiha

Ponedjeljak 10:45 – 11:30
(svake sedmice)

 

8. 

Dugalić Seida

Ponedjeljak  8:50-9:30
(svake sedmice)

Četvrtak 17:00 (svakih 14 dana počev 28.09.2017. )

9. 

Dugonjić Fuad

Ponedjeljak 13:10 – 14:00
(svake sedmice)

Četvrtak 16:30 (svakih 14 dana počev 28.09.2017. )

10. 

Durgut Hasan

Petak 10:30-11:00
(svake sedmice)

 

11. 

Smajić – Duraković Mensura

Petak 13:10 -13:30
(svake sedmice)

 

12. 

Đurasović Zorica

Četvrtak 9:40-10:25
(svake sedmice)

 

13. 

Fejzić Azra

Četvrtak  11:35 – 12:05

(svake sedmice)

Ponedjeljak 16:30 – 17:00 (svakih 14 dana počev od 25.09.2017.)

14.

Granulo Almedina

Petak  10:30-11:30
(svake sedmice)

 

15. 

Holjan Amra

Petak 9:40-10:20
(svake sedmice)

Četvrtak 17:00 ((svakih 14 dana počev od  14.09. 2017.)

16 

Keško Armin

Četvrtak 9:40-10:25
(svake sedmice)

 

17. 

Kijamet Amela

Ponedjeljak 13:10
(svake sedmice)

 

18. 

Kurtović Bisera

Četvrtak 10:45-11:30
(svake sedmice)

 

19. 

Lisica Vasvija

Petak 8:50 – 9:20
(svake sedmice)

Četvrtak  17:00  (svakih 14 dana počev od 28.09.2017. )

20. 

Ljajić Safet

Utorak 8:50 – 9:20
(svake sedmice)

Četvrtak 17:30 (svakih 14 dana počev od 14.09.2017.)

21. 

Mahmutović Senada

Utorak 10:30 – 11:00
(svake sedmice)

Utorak 18:30 (svakih 14 dana počev od 26.09. 2017.)

22. 

Mehanić Igbala

Utorak 9:00 – 9:30
(svake sedmice)

Četvrtak  17:10-18:00
( svakih 14 dana počev od 28.09.2017.)                              

23. 

Muratović Aida

Srijeda 13:10- 13:40
(svake sedmice)

 

24.

Divoš Adisa

Utorak 10:30 – 11:00
(svake sedmice)

 

25.

Softić-Begić Alma

Srijeda 9:40-10:20
(svake sedmice)

 

26. 

Nedim Livanjak

Srijeda 12:30-13:10
(svake sedmice)

Ponedjeljak ,  
18:00 – 18:30 (svakih 14 dana počev od 18.09.2017)

27. 

Šehić Mediha

Četvrtak 16:10 – 16:40
(svake sedmice)

 

28. 

Šehović- Jonuz Rasema

Utorak 8:45-9:35
(svake sedmice)

 

29. 

Žiga Alma

Petak 10:50-11:20
(svake sedmice)

Ponedjeljak 18:00
(svakih 14 dana počev od 11.09.2017)

30 

Vatrenjak Mediha

Četvrtak 8:50 – 9:35

Četvrtak 16:30 (svakih četrnaest dana počev od 08.09.2017.)

31. 

Rahić Aida

Srijeda 10:45 – 11:30

Srijeda 17:00 ( svakih četrnaest dana počev od 07.09.2017.)

 

Termini informacija  nastavnika razredne nastave

 

Red.
broj

Ime i prezime

Dan

Vrijeme

1.

Mirsada Šabotić

Utorak

17:00

2. 

Sanela Mujezinović

Utorak, četvrtak, petak

16:30

3. 

Avdo Kožar

Srijeda

17:00

4. 

Adil Tabaković

Četvrtak

17:30

5. 

Alma Memović

Srijeda

17:30

6. 

Sanela Gondžo

Utorak

17:00-18:30

7. 

Muhadija Pejčinović

Ponedjeljak

17:30

8. 

Hidajeta Habibović

Petak

18:00

9.

Ermina Vejo

Četvrtak

17:00

10. 

Senada Šabaredžović

Četvrtak

17:00

11. 

Derva Damadžić

Srijeda

17:30

12. 

Alija Kučević

Utorak

17:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt