Rad škole u ratnim uslovima 1992. - 1995.

Prvo polugodište školske 1991/1992. godine je završeno 10.01.1992. godine kada je škola imala 38 odjeljenja i 1212 učenika. Drugo polugodište je počelo kada je i planirano, da bi škola normalno radila tokom februara i marta 1992. godine , a kao predznak budućih tužnih i teških događaja , u ljetopisu je zabilježeno da je 1.4.1992. olujni vjetar odnio veliki dio krova sa školskog objekta . Zbog bezbjednosti učenika, nastava je obustavljena da bi ponovo počela za 2 dana. Zadnji dan nastave bio je 4.4.1992. godine odmah na početku rata, sa Gavrića brda, Sportskog aerodroma , Vojkovića  i Ilidže , osuta je paljba po školi iz svih oružja. Potpuno je uništen krov škole. Jedna granata je napravila veliki krater u kabinetu matematike, fasada škole je izrešetana, potpuno su uništena sva stakla i znatno oštećena stolarija. Vrjednija imovina škole je sklonjena na sigurno, ali je ipak, dosta pokretne imovine opljačkano. 
U ljetopisu škole , stoji, da je građevinska grupa iz naselja uporno popravljala školu, često i pod granatiranjem. Važnu ulogu u ovom poslu je imao rukovodilac ove grupe gospodin Nedžad Šurković , kome pripadaju posebne zasluge za sprječavanje propadanja škole i njene imovine.
Većina zaposlenika je bila potpuno odvojena  od škole, te nije bilo mogućnosti da dolaze na posao, a samo je bilo  10 onih  koji su stanovali na području Hrasnice  i Sokolovići te bili  na raspolaganju.
Po podacima iz ljetopisa , većina učenika škole je napustila ovo područje, ali je bio veliki priliv djece koja su u naselje dolazila nakon što su njihove porodice pomjerene sa svojih ognjišta - izbjeglica iz Istočne Bosne. Neposredno pred rat , veliki broj učenika srpske nacionalnosti je sa roditeljima napustio naselje što je već tada bio loš predznak i nagovještaj onog što će uslijediti.
Na prijedlog Savjeta mjesne zajednice, na Sjednici predsjedništva općine Ilidža od 20.8.1992. godine, odlučeno je da se promjeni ime škole „Đuro Pucar Stari“ u ime “Mehmedalija Mak Dizdar“ . Za direktora je izabran Alija Ademović , a Upravni odbor škole su činili: Lavić Osman- predsjednik, Ramić Huso, Rastoder Hamdija, Ovčina Arif i Latić Rabip. Ovaj Upravni odbor i direktor škole su dobili zadatak da pripreme i organizuju rad škole u ratnim uslovima.
Tokom januara i februara 1993. godine izgrađen je i pripremljen odgovarajući prostor za izvođenje nastave . On je trebao zadovoljiti prvenstveno , bezbjedonosne kriterije . To su bili punktovi u naselju posebno zaštićeni i opremljeni za izvođenje nastave u ratnim uslovima . Ukupno je obezbjeđeno 7 prostorija, u neke uvedeno plinsko grijanje, a za neke punktove obezbjeđene su peći i drva za grijanje. Struje i vode nije bilo. Bilo je nešto klupa, stolica, tabli, ili improvizirane učionice. Odlukom Predsjedništva općine Ilidža nastava je počela 8.3.1993. godine.Predsjedništvo je usvojilo skraćeni Nastavni plan i program, predložen od  Ministarstva obrazovanja ,njim je predviđeno školska godina  traje 18 sedmica , sa radom u tri smjene i nastavnim časom koji traje 35 minuta. Od Sekretarijata za narodnu odbranu , dobijeno je rješenje za 24 radnika kojima je određena radna obaveza a to su:

  • Ademović Alija - Direktor škole i nastavnik geografije
  • Hodžić Benasa - Sekretar škole
  • Tarić Hajrija - Knjigovođa
  • Osmanović Zećir - Nastavnik matematike
  • Džano Ramiz - Nastavni razredne nastave
  • Ovčina Arif - Nastavnik fizike
  • Lubura Gizela Nastavnik muzičke kulture
  • Šabotić Ismail - Nastavnik razredne nastave
  • Latić Ragip - Nastavnik razredne nastave
  • Avdić Šaban - Nastavnik fiz. i zdravstvenog vaspitanja
  • Muratović Safeta - Nastavnik OTV-a
  • Kadić Gordana - Nastavnik razredne nastave
  • Kukuruzović Feriha - Nastavnik biologije
  • Osmanović Đulsuma - Nastavnik razredne nastave
  • Zimić Seida - Nastavnik hemije
  • Kriještorac Fatima - Nastavnik hemije
  • Ibričić Sevda - Nastavnik razredne nastave
  • Čolaković Zlata - Nastavnik razredne nastave
  • Murguz Mevlida - Nastavnik razredne nastave
  • Bošnjak Nasuf - Nastavnik OTV-a
  • Kulo Smaila - Nastavnik eng. jezika
  • Bajramović Amira - Nastavnik razredne nastave
  • Džano Senada - Nastavnik razredne nastave
  • Hodžić Mejra - Čistačica
  • Kuč Hana - Čistačica
  • Užičanin Ifeta - Čistačica
 • Većina ovih radnika su prije početka rata bili zaposlenici drugih škola ili su izbjeglice, samo je 6 radnika radilo u ovoj školi prije rata. Prema podacima iz školskog ljetopisa , kojeg je vodio direktor škole, Ademović Alija, u periodu formiranja ratne škole na mjesnom području Sokolovića, bilo je oko 700 školske djece . Taj broj je bio jako promjenljiv i to zbog velike pokretljivosti stanovništva , naročito izbjeglica. Prema jednoj anketi iz februara 1993. godine oko 400 učenika je izrazilo želju da pohađa nastavu dok je rat trajao. Što je vrijeme odmicalo broj polaznika se povećavao. U maju 1993. godine bilo je 17 odjeljenja i ukupno dječaka 238, a djevojčica 258 , svega učenika 496. Razredna nastava se izvodila u kombinovanim odjeljenjima , a viši razredi su podijeljeni u 8 čistih odjeljenja. Problem je bio i nedostatak prostora za izvođenje nastave. Poseban problem je bio nedostatak nastavnog kadra, naročito razredne nastave. Na punktovima se radilo u 3 smjene .Bile su to uglavnom , male podrumske prostorije, dodatno zaštićene čvrstim materijalima, bez prozora, sa uskim prolazom za vrata.Radilo se u polumraku pored zapaljenih rijetkih svijeća češće uljarica.Bilo nam je važno samo da su učenici bezbjedni dok borave u punktu.Iz bezbjednosnih razloga nastava se često prekidala.Veći prekid je bio od subote 07.07.1993.godine do 16.08.1993.godine zbog intenzivnog neprijateljskog dejstva i borbi na Igmanu. U toku ovog prekida od posljedica granatiranja (po zapisu 12 ljetopisa) stradala su tri naša učenika (imena nisu navedena).
  Ratna školska 1992-1993. godina okončala se 05.10.1993. godine. Sedam dana ranije završili su osmi razredi. Ovu školsku godinu završilo je 512 učenika, a 9 je ostalo neocijenjeno zbog samovoljnog napuštanja nastave. Pored teškoća koje su pratile ovu nastavnu godinu: nedostatak prostora, nedostatak nastavnog kadra, sredstava, opreme, lošeg grijanja, nedostatak prirodnog svijetla po punktovima itd. Nastavničko vijeće je izrazilo svoje zadovoljstvo postignutim rezultatima u radu, a najviše saznanjem da su sa uspjehom „iznijeli“ jednu nastavnu godinu bez obzira na svu grozotu i surovost ratnih zbivanja. Radilo se i u jeku borbi i granatiranja, nije ni jedan naš učenik stradao u toku nastave ili dok je trajala ratna škola. Za rad Škole u ratnim uslovima od općinskih, mjesnih vlasti dobili smo niz priznanja. Prva ratna školska godina završena je sa 98,27% prolaznošću 9 učenika ili 1,73% je bilo neocjenjenih, a srednja ocjena je 3,77. Druga ratna školska godina 1993 / 1994 počela je 28.11.1993.godine.Zbog toga što šk. godina nije počela u septembru, nastava se realizirala u 24 radne sedmice. Stekli su se bezbjednosni uslovi da se nastava odvija u školskoj zgradi gdje je za tu priliku pripremljeno i opremljeno 9 kabineta,. Međutim, i dalje ostaje veliki problem-nedostatak nastavnog kadra i osnovnih sredstava za rad.

  Nastavničko vijeće čine slijedeći nastavnici:

  • Ademović Alija - Direktor škole
  • Vukmirović Zorica - Nastavnica bos.jezika
  • Durmo Almira - Nastavnica bos.jezika
  • Tepavčević Brane - Nastavnik eng.jezika
  • Lubura Gizela - Nastavnica muz. i lik.kulture
  • Latić Ragip - Nastavnik fizičkog vaspitanja
  • Čavčić Mevlida - Nastavnica historije
  • Mulahasanović Ešefa - Nastavnica geografije
  • Torlak Munira - Nastavnica matematike
  • Osmanović Zećir - Nastavnik matematike
  • Ovčina Arif - Nastavnik fizike
  • Zimić Seida - Nastavnica hemije i domaćinstva
  • Kukuruzović Feriha - Nastavnica biologije
  • Muratović Safeta - Nastavnik OTV-a
  • Ramić Huso - Nastavnik vjeronauke
  • Pintol Hamid - Nastavnik vjeronauke
  • Dedović Vasvija - Nastavnik razredne nastave
  • Hromo Alma - Nastavnik razredne nastave
  • Krupalija Senada - Nastavnik razredne nastave
  • Pekić Sabina - Nastavnik razredne nastave
  • Čolaković Zlata - Nastavnik razredne nastave
  • Bajramović Amira - Nastavnik razredne nastave
  • Brutus Amra - Nastavnik razredne nastave
  • Džano Ramiz - Nastavnik razredne nastave
  • Hodžić Ramiza - Nastavnik razredne nastave
  • Džano Senada - Nastavnik razredne nastave
  • Osmanović Đulsuma - Nastavnik razredne nastave
  • Bećirević Amira - Nastavnik razredne nastave
  • Ibričić Sevda - Nastavnik razredne nastave
  • Čengić Ešefa - Nastavnik razredne nastave
 • Ostalo tehničko osoblje:

  • Hodžić Benasa - Sekretar
  • Tarić Hajrija - Računovođa
  • Feriz Mujesira - Bibliotekar
  • Tanjo Nedžib - Domar
  • Hodžić Mejra - Čistačica
  • Kuč Hana - Čistačica
  • Užičanin Ifeta - Čistačica
  • Isaković Jasmina - Čistačica
 • Od ukupnog broja zaposlenih koji su radili na mjestima nastavnika, njih 11 nema završenu odgovarajuću školu. U školskoj 1993 / 1994.godini bilo je: dječaka 472, djevojčica 427 svega 899 raspoređenih u 26 odjeljenja. Školi su nedostajala osnovna sredstva za rad: UNICEF je obezbjedio dovoljno pribora za učenike, a isti udžbenici su se koristili već treću godinu. U školi nije bilo grijanja, te su nabavljene „Furune“ peći sa dva solunara,koji su bili izbačeni kroz prozore.Na prozorima učionica su bili najloni, vode nije bilo, i postojala je velika opasnost od epidemije zaraznih bolesti.

  Novi upravni odbor Škole činili su:

  1. Ejub Maglajlija-predsjedni
  2. Arif Ovčina-zamjenik
  3. Ibričić Sevda-član
  4. Latić Ragip-član
  5. Ramić Huso-član

  Prvo polugodište školske 1993 / 1994. godine završeno je 04.06.1994., a drugo je počelo odmah tj. 06.06.1994. godine. U toku ljeta 1994. godine u prizemlju naše škole započela je sa radom gimnazija. U ljetopisu škole, za školsku 1993 / 1994. godinu kaže se: da je školu završilo 888 učenika, da su bila 2 neocijenjena učenika, i da je srednja ocjena bila 3,83. Školska 1994 / 1995. godina, kao i dvije prethodne, počela je kao ratna. Pripreme za početak školske godine počele su u augustu, uporedo sa radovima na sanaciji školskog objekta. Veliki doprinos na sanaciji objekta dao je štab CZ Sokolovići.U školi su se uveliko izvodili radovi.Članovi štaba CZ dali su školi na raspolaganje:građevinsku, stolarsku, bravarsku grupu radnika, kao i majstore za krečenje.Kako je škola ostala bez školskog namještaja, vršila se opravka starog i polomljenog namještaja. Školska godina je počela 5.9.1994. godine, sa 922 učenika raspoređena u 27 odjeljenja. Zbog odlaska direktora škole ,Alije Ademovića u inostranstvo, Upravni odbor je imenovao zamjenika direktora Ragipa Latića do povratka Ademovića iz inostranstva.

  U ovoj školskoj godini Nastavničko vijeće su činli:

  • Latić Ragip - Zamjenik direktora
  • Ibričić Sevda - Nastavnik razredne nastave
  • Čengić Ešefa - Nastavnik razredne nastave
  • Bajramović Amira - Nastavnik razredne nastave
  • Dedović Vasvija - Nastavnik razredne nastave
  • Hromo Alma - Nastavnik razredne nastave
  • Krupalija Senada - Nastavnik razredne nastave
  • Poturović Almasa - Nastavnik razredne nastave
  • Ferizović Amila - Nastavnik razredne nastave
  • Brutus Amra - Nastavnik razredne nastave
  • Džano Ramiz - Nastavnik razredne nastave
  • Hodžić Ramiza - Nastavnik razredne nastave
  • Durmo Almira - Nastavnik razredne nastave
  • Osmanović Đulsuma - Nastavnik razredne nastave
  • Bećirević Amira - Nastavnik razredne nastave
  • Vukmirović Zorica - Nastavnica bos.jezika
  • Đapo Aida - Nastavnica bos.jezika
  • Tepavčević Branislav - Nastavnik eng.jezika
  • Lubura Gizela - Nastavnica muz. i lik.kulture
  • Bojičić Elzemina - Nastavnica eng.jezika
  • Torlak Munira - Nastavnica matematike
  • Osmanović Zećir - Nastavnik matematike
  • Kukuruzović Feriha - Nastavnica biologije
  • Osmanović Ermin - Nastavnik fizičke kulture
  • Čavčić Mevlida - Nastavnica historije
  • Kadić Behija - Nastavnica geografije
  • Ovčina Arif - Nastavnik fizike
  • Zimić Seida - Nastavnca hemije i domaćinstva
  • Muratović Safeta - Nastavnica TO
  • Budnjo Esad - Nastavnik informatike
  • Ramić Huso - Nastavnik vjeronauke
 • Dakle, nastava se počela odvijati u školskom objektu od 05.09. do 16.09. 1994 god. Kada je zbog ratnih dejstava morala biti prekinuta do 10.10.1994.god. od ovog datuma do 28.04.1995. god. Radilo se u školskom objektu, da bi došlo do novog prekida nastave, iz bezbjednosnih razloga, do 12.06.1995. god., kada se 23.06.1995. završava školska godina. Školsku 1994./1995.g. završilo 886 učenika sa srednjom ocjenom 3.94. Upravni odbor škole je dao preporuku da se kao Dan škole odredi datum 8.mart, dan kada je počela ratna škola. Odlukom izvršnog odbora skupštine opštine Ilidža, za direktora imenovan je gospodin Memović Nasuf,a za pomoćnika direktora Ragip Latić. Tokom školske godine proslavljeni su sljedeći praznici: Bajrami, Dan državnosti BiH i Dan škole.

  kolska 1995./1996. godina: Počela je 25.09.1995.g. umjesto 04.09.1995.g. zbog toga što su se morali stvoriti elementarni uslovi za rad škole. Dužina časa je tada bila 45 min., radila se petodnevna radna nedjelja, a propušteno vrijeme u septembru nadoknadilo se radnim subotama. Školsku zgradu smo dijelili sa srednjoškolskim centrom- gimnazijom sve do 15.03.1996.g. U ovoj školskoj godini nastavu je pohađalo ukupno: 445 dječaka i 420 djevojčica, svega 865 učenika, raspoređenih u 27 odjeljena, i to od I-IV razreda. 14 odjeljenja sa 437 učenika i od V-VIII razreda. 13 odjeljenja sa 428 učenika. I pored toga što su uslovi za rad škole bili mnogo bolji nego u prethodne 3 ratne godine, susretali smo se sa brojnim problemima. Školsku godinu započeli su isti nastavnici, koji su završili prethodnu , ali je u toku godine došlo do nekih kadrovskih promjena. Sporazumno je raskinuo radni odnos direktor škole, Nasuf Memović, a na njegovo mjesto imenovan je Ragip Latić.
  Na osnovu konkursa objavljenog 25.01.1996.g., na upražnjena radna mjesta primljeni su: Kožar Avdo, Tabaković Adil, Tanković Fikret, Mucić Mile - nastavnici razredne nastave, zatim Lisica Vasvija- nastavnica bosanskoga jezika, Koštrebić Medina- za nastavnica engleskog jezika, Torlak Avdo- nastavnik matematike, Fikret Radončić- nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Iz radne obaveze u stalni radni odnos primljeni su: Đano Ramiz, Dedović Vasija, Ibričić Sevda, Kadić Behija, Osmanović Zećir, Zimić Seida, Kukurović Feriha, Vukmirović Zorica, Muratović Safeta, Torlak Munira, Hodžić Benasa, Krupalija Ajkuna.
  Što se tiče samog vaspito- obrazovnog rada u Školi, možemo se pohvaliti, da je on bio na zavidnom nivou s obzirom na uslove koje smo imali. U toku školske godine, uz pomoć sponzora iz našeg mjesnog područja, izdata su 3 broja školskog lista „Mak“, koji uz asistenciju nastavnika bosanskog jezika uređuju sami učenici. Prvi dan škole obilježen je 4. marta 1996.g. brojnim aktivnostima u školi. Toga dana proglašen je i učenik generacije. To je bila Musić Lejla. Naša škola je bila domaćin takmičenja o.š. općine Ilidža iz matematike. Od 12 učenika takmičara, njih 5 se plasiralo na dalje takmičenje. Školu je posjetio, toga dana načelnik opštine gospodin Mahmutović Husein.
  Školska godina biće zapamćena po vrlo bogatoj donaciji naših prijatelja iz Njemačke. Pomenutu donaciju organizovao je bivši drektor Memović Nasuf preko gospođe Durmo Jelice. Donaciju smo podijelili sa više škola. U donaciji je bilo i nešto kompjutera, te smo opremili kabinet informatike. Školska godina je trajala 36 sedmica: početak 25.09.1995.g. prvo polugodište: 18.11.1995. zimski raspust od 14.01.1996.g. do 18.02.1996.g. završetak nastave za VIII razred 31.05.1996.g., a za ostale učenike 15.06.1996.g. Ovu školsku godinu završilo je 876 učenika, prolaznost 100% sa srednjom ocjenom 3.67.

  Kontakt