Administrativno i tehničko osoblje

  • Fočo Ejub, samostalni referent za plan i analizu
  • Fočo Alija, domar – ložač škole
  • Latić Ernad, domar – ložač škole
  • Kučević Ismet, noćni čuvar škole
  • Vreto Nermin, noćni čuvar škole
  • Hot Redžo, radnik na održavanju čistoće
  • Godinjak Dženita, servirka u školskoj kuhinji
  • Borčak Sabina, radnica na održavanju čistoće
  • Glibo Sadiha, radnica na održavanju čistoće
  • Čolpa Indira, radnica na održavanju čistoće
  • Hošić Kaduna, radnica na održavanju čistoće
  • Kuč Hana, radnica na održavanju čistoće

    

 • Milišič Muška, radnica na održavanju čistoće
 •  

  • Fočo Jasmina,radnica na održavanju čistoće

    

 • Kontakt