Peta osnovna škola

Kratko predstavljanje naselja u kojem se nalazi škola JU „Peta osnovna škola“

JU „Peta osnovna škola“ je smještena u naselju Sokolović Kolonija, ravničarskom dijelu općine Ilidža. Ovo naselje s istočne strane graniči sa rijekom Željeznicom, na kojoj su izgrađena dva mosta. Mostovi spajaju obale i ljude, i povezuju naselje Butmir sa Sokolović Kolonijom. S južne strane je granica ograda od druge vodozaštitne zone. Na sjeveru našeg naselja je još jedna rijeka, Večerica. Zagrljeno rijekama ovo mirno naselje uvijek je privlačilo građane, koji su upravo ovdje sagradili svoje domove. Danas u Sokolović Koloniji živi oko 6 475 stanovnika. Sa zapadne strane naselja je prometna komunikacija, koja povezuje Ilidžu i Hrasnicu, Hrasnička cesta. Sokolović Kolonija je smještena na površini 169 ha. Na ovom području nema nikakvih industrijskih pogona, tako da bismo mogli reći da je JU „Peta osnovna škola“ smještena u botaničkoj bašti.

Model Girl 1

To da je voda izvor života, a velika stabla pluća grada, stanovnici ovog naselja znaju, a poseban doprinos na jačanju ekološke svijesti daju učenici „Pete osnovne škole“. Sve kulturne i javne manifestacije u ovom naselju se odvijaju u „Petoj osnovnoj školi“, jer je to jedina javna i kulturna ustanova u ovoj mjesnoj zajednici. Ljepota i čar življenja u maloj sredini privlače mnoge građane tako je broj stanovništva u porastu. U centralnom djelu naselja smještena je škola, ukras i ponos svih građana. Lijepo uređeno i ograđeno školsko dvorište pruža sigurnost prvih koraka našim najmlađim sugrađanima.

Kontakt